Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juli 2020 / Kwaliteitswerk met multiparametersondes

Kwaliteitswerk met multiparametersondes

07-07-2020
Begin april dit jaar zorgde een dijkbreuk in het Franse Cambrai ervoor dat een grote hoeveelheid vuil in de Schelde terecht kwam. Een ecologische ramp dreigde, ook in Vlaanderen. Het hele visbestand in de Schelde was in gevaar. Met man en macht werd er dagenlang gewerkt en het lukte: een massale vissterfte werd voorkomen. Een hoofdrol in dit verhaal was weggelegd voor de multiparametersondes van de VMM. Maar wat zijn dat? Wat hebben ze precies gedaan?

Wat meten ze?

Multiparametersondes meten standaard pH, zuurstofverzadiging, zuurstofgehalte, conductiviteit en temperatuur. Met behulp van geavanceerde multilysers kan er ook NO3- mee bepaald worden. Dergelijke MPS kunnen gekoppeld worden aan multisamplers zodat op een gepast moment, getriggerd door de MPS, een automatisch staal kan genomen worden.

Waarom meten?

Multiparametersonde 2

De MPS worden in Vlaamse beken en rivieren gehangen om meer en betere inzichten te krijgen van onze waterkwaliteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld de verzilting van Ijzer opvolgen als gevolg van de aanhoudende droogte.

Daarnaast worden deze MPS ook gebruikt om incidenten op te volgen gekoppeld aan een waarschuwing, zoals de vervuiling in april vanuit Frankrijk. Door het continu opvolgen van de zuurstof (elke 15 min een meting) konden hulpdiensten aangestuurd worden zodat 95% van het visbestand in de Bovenschelde tussen Spiere en Gent kon gered worden.

In speerpunt- en aandachtsgebieden komen nog te vaak incidenten voor, als gevolg van (illegale) lozingen en overstorten. Daarom is opvolging van de oppervlaktewaterkwaliteit van deze kwetsbare gebieden en het duiden van incidenten van groot belang om de aard en de verspreiding van de vervuiling snel en efficiënt te kunnen vaststellen. Ook hier worden sondes gebruikt om de waterkwaliteit continu op te volgen.

Hoe meten we?

Multiparametersonde 4

De Vlaamse Milieumaatschappij houdt toezicht op de waterkwaliteit in Vlaanderen. Dat doen we enerzijds aan de hand van het routine meetnet oppervlaktewaterkwaliteit (immissiemeetnet) en anderzijds door het opvolgen van de emissies in het oppervlaktewater (emissiemeetnet). Bij milieu-incidenten wordt er – afhankelijk van het soort incident – door een gespecialiseerde wateronderzoeker schepstalen genomen en veldmetingen uitgevoerd om op die manier de kwaliteit van het oppervlaktewater en de eventuele milieuschade in kaart te brengen.  Hierbij zetten we nu ook multiparametersondes (MPS) in. Die zijn gekoppeld aan dataloggers  en modems zodat, ook na de diensturen en tijdens verlofperiodes, mogelijke incidenten efficiënter kunnen vastgesteld worden.

Wat biedt de toekomst?

Multiparametersonde 5Onze multiparametersondes spelen nu ook hun rol in Internet of Water Flanders, een project samen met imec,  Aquafin, VLAKWA, VITO, De Watergroep met de steun van VLAIO. MPS helpen om de te ontwikkelen sensoren te kalibreren en de robuustheid van deze nieuwe sensoren in extreme omstandigheden te testen. Door deze technologie zal het mogelijk worden om waterstromen sneller en beter te begrijpen en het waterbeheer te optimaliseren.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.