Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2023 / Uitvoerders samenwerkingsprojecten delen kennis en inzichten om slimmer met water om te gaan

Uitvoerders samenwerkingsprojecten delen kennis en inzichten om slimmer met water om te gaan

14-12-2023
De klimaatverandering stelt ons op de proef: nattere winters doen de kans op wateroverlast toenemen, in de zomer staan we voor de uitdaging van langere droge periodes. In 31 proefprojecten die de VMM subsidieert, werken bedrijven, (non-profit) organisaties en lokale besturen samen aan nieuwe manieren en technieken om slimmer om te gaan met water. Zo zijn ze beter bestand tegen waterschaarste in droge periodes. Denk je ook na over duurzaam watergebruik in jouw (bedrijfs)activiteiten, in samenwerking met jouw ‘buren’, of bots je op specifieke hindernissen? Deze proefprojecten gingen je al voor en de uitvoerders ervan delen hun inzichten.

Samenwerken aan duurzame waterexperimenten

Sinds 2019 is de eerste generatie van proefprojecten in uitvoering binnen het steunprogramma ‘Proeftuinen droogte’. De VMM stimuleert met dit programma de bedrijfswereld, lokale besturen en organisaties om samen experimenten op te zetten rond duurzaam watergebruik. De proeftuinen zijn partnerschappen van minstens 3 partijen. Het programma omvat 31 proeftuinen, geselecteerd via 4 oproepen over de periode 2019-2022.

“De nadruk ligt op samenwerken. We stimuleren bedrijven om over het muurtje te kijken. Vaak beschikken bedrijven met een lage waterbehoefte over wateroverschot van bijvoorbeeld regen- of afvalwater dat in de buurt ingezet kan worden. Samenwerking legt die kansen bloot.” legt Sophie Puype van de VMM uit. 

Kennis rond vergunningen en samenwerkingsstructuren

proeftuinDe projecthouders deelden hun inzichten onlangs tijdens een uitwisselingsmoment. Het event vond plaats bij de proeftuin ‘Water voor Later’, waar een collectieve waterbuffer en zuiveringsinstallatie voor het nieuwe bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren gerealiseerd werd. Na een terreinbezoek stelden alle projecthouders hun project voor. Het werd een boeiende middag met veel interactie waarin waardevolle inzichten en contacten werden uitgewisseld. 

Tijdens de uitwisseling werd duidelijk dat de toegekende  subsidie cruciaal is. Door de financiële buffer kan er geëxperimenteerd worden. Er is ruimte om nieuwe ideeën uit te testen en fouten te maken en om naar duurzame oplossingen te zoeken. Een proeftuin, opgestart in 2019, gaf bijvoorbeeld aan dat hun experiment met bijhorende knelpunten voor veranderingen in hun beleid hebben gezorgd. Dit toont aan dat de uitvoerder van dergelijke proefprojecten al doende leren en zo de basis leggen voor een bredere uitrol van gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen.

Ondanks deze hoopvolle boodschap is er nog werk. Een terugkerend knelpunt blijft de opzet van samenwerkingsstructuren. Hoe onderbouw je dit juridisch? Hoe zorg je voor een structuur waar elke partner zich in kan vinden? Ook de afweging van kosten en baten van ingrepen zijn vaak nog onzeker, al is er veel expertise bij ondersteunende instanties. 

Leer de Proeftuinen kennen

Denk je ook na over duurzaam watergebruik in je (bedrijfs)activiteiten? Of zit je al in een verder stadium en sta je voor specifieke hindernissen? Misschien botsten deze proeftuinen op dezelfde problemen en kunnen ze je op weg helpen. Via hun digitale webfiche kan je hen contacteren. De VMM verdeelde de proefprojecten in 6 thema’s op haar website:

  • Regenwater samen opvangen en verdelen
  • Wateroverschotten inzetten voor land- en tuinbouw
  • Water duurzaam beheren in nieuwe woonwijken
  • Proces- en afvalwater zuiveren en gebruiken
  • Sportterreinen duurzamer irrigeren
  • Gezuiverd afvalwater van RWZI’s gebruiken

Naar de overzichtspagina van Proeftuinen droogte »

 

 

Aan de slag met kennis uit deze proeftuinen

Nieuwe woonontwikkelingen zoeken naar collectieve watersystemen voor regen- of grijswater. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Hoe sluit je de waterkring op je site? Hoe werk je samen met partners in de buurt zoals lokale besturen of aanpalende bedrijven? 

Je kan het bekijken in ons webinar waarin de proefprojecten WASCO en Suikerpark hun bevindingen delen. 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.