Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wasco | Industrieterrein levert regenwater voor nieuwe wijk

Wasco | Industrieterrein levert regenwater voor nieuwe wijk

In Edegem en Mortsel (Antwerpen) wordt regenwater van een industrieterrein opgevangen en verzameld in een collectieve ondergrondse waterbuffer. Een woonontwikkelingsproject met 350 wooneenheden en enkele bedrijven op het nabijgelegen industrieterrein gebruiken het regenwater. Alle toiletten van de nieuwe woonwijk en bedrijfsgebouwen worden zo voorzien van regenwater.

Er komt ook een aftappunt waar o.a. de gemeente Edegem gebruik van zal maken om planten en bomen te besproeien. 

Opvang regenwater van 33.000 m² verharding

De regenwaterbuffer krijgt een volume van ca 2.000 m³ en komt onder een van de appartementsgebouwen van het woonontwikkelingsproject. De buffer wordt geïntegreerd in de ondergrondse verdieping van het appartementsgebouw, wat financieel interessant is. Het beheer van de buffer en de herverdeling van het regenwater wordt gecoördineerd door de syndicus van het gebouw.

De buffer vangt het regenwater op van 33.000 m² dakoppervlakte van het industrieterrein. Vanuit de collectieve regenwaterbuffer wordt het regenwater verdeeld naar kleine privatieve waterbuffers die zo continu bijgevuld worden. Via dit systeem worden lokale  overschotten en tekorten aan regenwater met elkaar verbonden.

Te kleinschalig voor drinkwater

Bij de start van het project was het de bedoeling om het regenwater te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. De opbrengsten uit de verkoop van het gezuiverde water zouden de kosten voor de zuiveringsinfrastructuur dragen. Daarvoor was de schaal van 350 woningen te klein.

Geen regenwater naar de riolering

Het regenwater dat op de straatverharding valt, infiltreert in de aangelegde plantenborders en wadi’s. Het project wil de regenwaterbelasting van de riolering naar nul brengen en pakt zo ook de wateroverlast in de omgeving aan. 

Bekijk deze reportage over WASCO:

Deze proeftuin deelde zijn bevindingen in het webinar ‘Water duurzaam beheren in nieuwe woonwijken’. Kom alles te weten en ga aan de slag met hun verworven inzichten.

Bekijk het webinar »

Projectpaspoort

Waterwinsten

 • Besparing van 6.000 m³ kraanwater per jaar
 • Minder kans op wateroverlast

Initiatiefnemer: Re-Vive Minerva Development cvba (Gent)

Partners

 • Kringloopwinkel Opnieuw & Co vzw (Mortsel)
 • Triakon nv (Mortsel)
 • KVNL bvba voor Kinderspeeltuin Papayoe (Mortsel)
 • Re-Vive Minerva Land cvba (Gent)

Ondersteunende partners

 • Agfa-Gevaert nv (Mortsel)
 • Water-link (Antwerpen)
 • Studiebureau Talboom (Puurs)
 • Gemeente Edegem
 • Gemeente Mortsel

Financiering

 • Totale projectkost: 1.172.727 euro
 • Toegewezen subsidie: 764.558,63 euro

Contact: jan@revive.be

» Projectpagina

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.