Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Water voor later | Doorgedreven waterbuffering en -hergebruik op bedrijventerrein

Water voor later | Doorgedreven waterbuffering en -hergebruik op bedrijventerrein

Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren (Vlaams-Brabant) is gelegen in type 3 waterbeschermingsgebied en omvat ongeveer 4,5 ha verharding. Een collectieve buffering en zuivering zorgt dat al het water dat de op verharding valt toch kan worden hergebruikt of geïnfiltreerd.

Vervolgens wordt het water uit de buffer behandeld tot water van hogere kwaliteit (geen drinkwaterkwaliteit). Via een tweede net wordt het weer beschikbaar gesteld aan de bedrijven op het terrein. Het overblijvend gezuiverd regenwater, geschat op 50%, wordt in de bodem geïnjecteerd. Bij droogte kan de opgeslagen reserve in de bodem aangesproken worden.

Collectief bufferbekken bedrijventerrein Keikberg-Vossem in Tervuren

Collectief opvangbekken © Bob Van Mol voor Vlaamse Landmaatschappij

Bijzondere regelgeving voor waterinfiltratie

Het bedrijventerrein ligt in een beschermingszone type 3 van een waterbeschermingsgebied. Er gelden dus bijzondere regels voor waterinfiltratie. Potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van verharde oppervlakken mag in zo’n beschermingszone niet in de bodem infiltreren. Vaak wordt dit water naar de riolering geleid en vertraagd afgevoerd. Dat zorgt voor problemen zorgt op vlak van overstorten, overstromingen en waterkwaliteit- en kwantiteit.

Jaarlijks hergebruik van ongeveer 36.000 m3 water

De regenwaterbuffer heeft een volume van 2.600 m3 en wordt aangelegd als een waterondoorlatend bekken. De buffer krijgt landschappelijke en ecologische aankleding, zodat het een aangename en toegankelijke plek is voor de werknemers en de natuur.

De zuivering zorgt ervoor dat ongeveer 36.000 m3 water per jaar hergebruikt of in de bodem geïnfiltreerd wordt. De Watergroep zorgt voor de exploitatie van het watersysteem. De bedrijven bekostigen de uitbating van het systeem door een vaste vergoeding in  functie van hun verharde oppervlakte en hun verbruik van  het huishoudwater van het tweede circuit.  De bedrijven worden mee eigenaar van de zuiveringsinfrastructuur en het huishoudwaternet. 

Projectpaspoort

Waterwinsten

 • Jaarlijks gebruik van 10.000.000 m3 hemelwater in plaats van drink- of grondwater
 • Jaarlijkse infiltratie van ongeveer 26.000 m3 water in de bodem
 • Verkleinde kans op wateroverlast en droogte stroomafwaarts
 • Betere waterkwaliteit

Initiatiefnemer: Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven

Partners

 • De Watergroep (Brussel)
 • Beresco Belgium NV (Tervuren)
 • Loco, vennootschap in oprichting (Leuven)
 • Apia bvba (Tervuren)
 • Interrand (Hoeilaart)
 • G-Invest NV (Tervuren)

Financiering

 • Totale projectkost: 453.515 euro
 • Toegewezen subsidie: 340.136 euro

Contact: willem.laermans@interleuven.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.