Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wat zijn proeftuinen droogte?

Wat zijn proeftuinen droogte?

In 2020 werd voor de tweede keer 4 miljoen euro subsidie vrijgemaakt voor proeftuinen droogte. Bedrijven die in samenwerking met minstens twee andere bedrijven duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen en op die manier beter gewapend zijn in periodes van droogte konden bij de VMM een projectsubsidie aanvragen. Deze nieuwe oproep leverde 21 projectvoorstellen op. Aan 9 projecten werd eind 2020 subsidie toegekend.

In 2020 lanceerde de Vlaamse regering ook de Blue Deal , waarmee ze de inspanningen tegen droogte en waterschaarste structureel verhoogt. Hierin zijn opnieuw proeftuinen droogte voorzien voor de periode 2021-2022. De precieze modaliteiten van een nieuwe oproep zullen afgestemd worden op een evaluatie van de eerdere oproepen en er wordt gewerkt aan een betere samenhang met het Water-Land-Schap - programma’s en met andere instrumenten.  

Eind 2019 werd al een eerste keer aan 8 van 25 ingediende projecten een subsidie toegekend van in totaal 4 miljoen euro.

Hoe werden de proeftuinen droogte geselecteerd?

Een programmateam bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de Participatiemaatschappij Vlaanderen evalueren de voorstellen op:

  • hun innovatieve karakter (doen ze meer dan wettelijk verplicht)
  • de voorbeeldwaarde van het project (kunnen ze een voorzet vormen voor het breed uitrollen van dit type projecten in Vlaanderen)
  • hun effectieve impact op de watervoorraad en waterkwaliteit.

Lees hier het subsidiereglement van de tweede oproep

 

 

Lees hier het reglement voor de eerste oproep

Waarom proeftuinen droogte?

Met de proeftuinen droogte leren we door te doen. De subsidie verlaagt de drempel om te experimenteren met nieuwe technologieën en nieuwe manieren van samenwerken.

De projecten liggen verspreid over stedelijk gebied en buitengebied en gelijkaardige maatregelen keren regelmatig terug: afkoppelen van regenwater,  de aanleg van regenwaterbuffers,  het koppelen van wateroverschotten op industrieterreinen aan waternoden in de omgeving, vaak in combinatie met gepaste zuiveringstechnieken, … Deze maatregelen kunnen gezien worden als bouwstenen die in andere combinaties in nieuwe projecten kunnen terugkeren.

De uitvoering van de projecten volgen we op en die kennis bundelen we en verspreiden we. De initiatiefnemers werken hieraan mee. Zo willen we de weg openen naar een vermenigvuldiging van projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.