Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wat zijn Proeftuinen droogte?

Wat zijn Proeftuinen droogte?

Via het programma Proeftuinen droogte kunnen bedrijven die in samenwerking met minstens twee andere bedrijven duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen en op die manier beter gewapend zijn in periodes van droogte een subsidie krijgen tot 75 % van de investeringskost. Het programma Proeftuinen droogte kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik binnen prioritaire sectoren. In 2021 werd voor de derde keer een oproep voor projectvoorstellen gelanceerd.

Hoe worden de proeftuinen droogte geselecteerd?

Een programmateam bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de Participatiemaatschappij Vlaanderen evalueren de voorstellen op:

  • hun innovatieve karakter (doen ze meer dan wettelijk verplicht)
  • de voorbeeldwaarde van het project (kunnen ze een voorzet vormen voor het breed uitrollen van dit type projecten in Vlaanderen)
  • hun effectieve impact op de watervoorraad en waterkwaliteit.

Waarom proeftuinen droogte?

Met de proeftuinen droogte leren we door te doen. De subsidie verlaagt de drempel om te experimenteren met nieuwe technologieën en nieuwe manieren van samenwerken.

De projecten liggen verspreid over stedelijk gebied en buitengebied en gelijkaardige maatregelen keren regelmatig terug: afkoppelen van regenwater,  de aanleg van regenwaterbuffers,  het koppelen van wateroverschotten op industrieterreinen aan waternoden in de omgeving, vaak in combinatie met gepaste zuiveringstechnieken, … Deze maatregelen kunnen gezien worden als bouwstenen die in andere combinaties in nieuwe projecten kunnen terugkeren.

De uitvoering van de projecten volgen we op en die kennis bundelen we en verspreiden we. De initiatiefnemers werken hieraan mee. Zo willen we de weg openen naar een vermenigvuldiging van projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.

Subsidiereglementen

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.