Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wat zijn proeftuinen droogte?

Wat zijn proeftuinen droogte?

De Vlaamse regering besliste eind 2019 om 4 miljoen euro te investeren in proeftuinprojecten die op een innovatieve manier waterschaarste willen inperken. Bedrijven die in samenwerking met minstens twee andere bedrijven duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen en op die manier beter gewapend zullen zijn in nieuwe periodes van droogte, konden bij de Vlaamse Milieumaatschappij een projectsubsidie aanvragen. De projectoproep kwam er naar aanleiding van de uitzonderlijk droge zomers van de voorbije jaren. De Proeftuinen Droogte sluiten aan bij het programma Water-Land-Schap.

Hoe werden de proeftuinen droogte geselecteerd?

Samenwerkingsverbanden van minimum drie bedrijven konden een aanvraag voor projectsubsidie indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal dienden 25 bedrijfscoalities verspreid over heel Vlaanderen een voorstel in. De ingediende projecten werden geëvalueerd op:

  • hun innovatieve karakter (doen ze meer dan wettelijk verplicht)
  • de voorbeeldwaarde van het project (kunnen ze een voorzet vormen voor het breed uitrollen van dit type projecten in Vlaanderen)
  • hun effectieve impact op de watervoorraad en waterkwaliteit.

Om een goede jurering en verdere ondersteuning van de projecten te garanderen, werd een programmateam samengesteld, bestaand uit:

  • VMM 
  • VLM
  • Departement Omgeving
  • Vlaio
  • PMV

Tien projecten werden in een eerste ronde geselecteerd en verder begeleid bij het indienen van een finaal projectvoorstel. Uiteindelijk konden 8 projecten begin 2020 aan de slag om de komende 5 jaar hun project te realiseren.

Lees hier het volledige reglement

 

 

Waarom proeftuinen droogte?

Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers laagdrempelig experimenteren met nieuwe manieren van werken en technologieën. De 8 projecten liggen verspreid over stedelijk gebied en buitengebied en gelijkaardige maatregelen keren regelmatig terug: afkoppelen van regenwater,  de aanleg van regenwaterbuffers,  het koppelen van wateroverschotten op industrieterreinen aan waternoden in de omgeving … Deze maatregelen kunnen gezien worden als bouwstenen die in andere combinaties in nieuwe projecten kunnen terugkeren.

Met deze proeftuinen willen we dan ook al doende leren. Enerzijds over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Anderzijds over de beleidsmatige en administratieve hindernissen en mogelijkheden.

Door de projecten permanent op te volgen en te evalueren, willen we de opgebouwde kennis bundelen en verspreiden. Ook de initiatiefnemers engageerden zich om mee te werken aan kennisverspreiding en aan het ambassadeurschap.

Zo willen we de weg openen naar een vermenigvuldiging van gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.