Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / VMM realiseert grootste energiedaling publieke sector

VMM realiseert grootste energiedaling publieke sector

08-02-2018
Woensdag ontving de VMM de eerste VEB-prijs. Met die prijs beloont het Vlaams Energiebedrijf de beste leerlingen in de klas voor energiebesparing. VMM realiseerde de grootste besparing bij de overheid in de periode 2015-2017: -8,68%.

Als milieumaatschappij denken we al jaren kritisch na over ons energieverbruik en dat werpt zijn vruchten af. Het gaat dan niet enkel om huisvesting, maar ook om onze operationele taken. Het labo, onze meetnetten, servergebouw, kunstwerken en pompstations verbruiken de meeste energie. Daar ligt dan ook de grootste uitdaging  om het energieverbruik te beperken.

Klimaatverandering en toenemende verharding zorgen ondertussen voor een toename aan pompcapaciteit op onze waterlopen. Daarom onderzoekt de VMM systematisch haar pompgemalen en past ze aan waar mogelijk. Door energie-efficiënte gemalen te installeren en vooral door gravitaire afvoer kan heel wat energie bespaard worden. Alleen al in het pompgemaal in Boekhoute besparen we zo 50 mWh (= jaarverbruik 14 gezinnen). Hoe we dat realiseerden, lees je in dit artikel.

Net zoals de BEL20 op de beurs, is de VEB2030 een bedrijvenindex. De VEB2030 toont hoe goed publieke diensten het doen qua energiebesparing. Meer over VEB2030.

Energiebesparing is één van de actiepunten die de VMM opvolgt in het kader van haar milieuzorgsysteem. Meer over milieuzorg bij de VMM.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.