Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Tariefplannen watermaatschappijen door de WaterRegulator gecontroleerd

Tariefplannen watermaatschappijen door de WaterRegulator gecontroleerd

22-12-2016
De WaterRegulator heeft alle tariefplannen voor drinkwater gecontroleerd die de watermaatschappijen hebben ingediend. De tariefplannen van Pidpa, Water-Link, Farys en IWVA zijn goedgekeurd. De tariefplannen van VIVAQUA, AGSO Knokke, IWVB en De Watergroep zijn goedgekeurd na een aanpassing.

In de ingediende tariefplannen van AGSO Knokke-Heist en VIVAQUA waren sommige kosten geïndexeerd, wat niet toegelaten is. De betrokken waarden werden gecorrigeerd in beide plannen, waardoor het tariefplan werd goedgekeurd.

Voor De Watergroep werden enkel de aangepaste tarieven voor 2017 goedgekeurd. Voor de periode 2018-2022 beoordeelt de WaterRegulator de onderbouwing van de tarieven als onvoldoende.

Impact van de geïndexeerde tarieven voor de drinkwatercomponent voor een gemiddeld gezin

 Bekijk de impact van de geïndexeerde tarieven

De integrale waterfactuur bestaat uit 3 componenten : de drinkwatercomponent , de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringscomponent. Met de drinkwatercomponent worden de kosten voor de productie en levering van drinkwater van de watermaatschappij doorgerekend aan de abonnees. Voor deze drinkwatercomponent besliste de Vlaamse Regering dit voorjaar om de tariefregulering via een nieuwe methode te laten verlopen.  

Door deze nieuwe methode leggen de watermaatschappijen de evolutie van de tarieven voor de komende 6 jaar vast in een tariefplan. Voor het eerst geven de watermaatschappijen daarmee een kijk op de verwachte evolutie van hun kosten en opbrengsten voor drinkwatervoorziening en leggen ze een tariefpad vast voor de komende jaren. Het eerste plan heeft betrekking op de periode 2017-2022.  De vennoten van de watermaatschappijen hebben de tariefplannen eerder dit jaar goedgekeurd en de watermaatschappijen hebben hun abonnees ook geconsulteerd. De WaterRegulator kreeg de (nieuwe) opdracht toezicht te houden op de tariefbepaling. De regulator gaat na of de watermaatschappijen de tariefplannen opstelden volgens de vastgestelde regels en of ze onderbouwd zijn. Met zijn beslissing keurt de regulator de niet-geïndexeerde maximumtarieven goed.            

Evolutie tariefpad per watermaatschappij

 Bekijk de evolutie van het tariefpad

Na bekrachtiging door de raden van bestuur van de watermaatschappijen, kunnen de geïndexeerde maximumtarieven toegepast worden vanaf 1 januari 2017.

Lees meer over de regulering van de waterfactuur

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.