Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Openlegging van de Jeker in Tongeren

Openlegging van de Jeker in Tongeren

21-12-2016
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zal nog dit jaar 2 miljoen euro vrijmaken voor de openlegging van de Jeker in Tongeren. De VMM kan hierdoor wellicht tegen de zomer van start gaan met dit project.

De VMM heeft de leiding over de openlegging van de Jeker. Gelijktijdig zullen de stad Tongeren en Infrax ook rioleringswerken uitvoeren (aanleggen van een gescheiden stelsel), het park en de omgeving herinrichten, en nieuwe parkings en volkstuintjes aanleggen.

Als de Jeker weer zichtbaar door de stad stroomt, is dat niet alleen leuk voor de dagelijkse woon-, werk en leefervaring in de stad. De opengemaakte bedding van de Jeker in Tongeren krijgt ook een functie van overstromingsbeveiliging: de bedding zal dienen als buffervolume voor de opvang van regenwater, dat het (gescheiden) rioolstelsel van Tongeren toelaat om bij stortregens vertraagd af te voeren naar de Jeker. 

Hoe zal het eruit zien?

De ‘nieuwe’ Jeker zal stromen van de Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort en zo naar de volkstuintjes (zie kaart hieronder). De waterloop wordt de schakel tussen de bin­nenstad, het park en de wijken errond. Hij verbindt de Kevie met de Velinx, of: natuur met cultuur.

De Jeker wordt overal ongeveer 1 meter diep. Het debiet is zodanig geregeld dat hij nooit droog staat. Dankzij de ondiepe zones waar het water kan stagneren, komen jong en oud in contact met het trage en lage water langs leerpaden en houten bruggetjes. De nieuwe Jeker wordt een dynamische waterloop met op een aantal plaatsen rotskeien om waterwervelingen te creëren die vissen lokken. Ook de migratie van vissen vanuit de Maas naar Wallonië wordt mogelijk.

Jeker door Tongeren

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.