Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Vlaanderen en Europa investeren 18 miljoen euro in proper water voor Zenne, Dijle en Demer

Vlaanderen en Europa investeren 18 miljoen euro in proper water voor Zenne, Dijle en Demer

22-12-2016
Europa, Vlaanderen, Brussel en Wallonië investeren fors in proper water in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken. Om een betere waterkwaliteit te bereiken, maken alle partners nu 18 miljoen euro extra vrij, gespreid over de komende 10 jaar. De Europese Commissie zal instaan voor 9,7 miljoen euro, Vlaanderen voor 4,1 miljoen euro.

De laatste jaren verbetert de algemene waterkwaliteit, maar verdere inspanningen blijven nodig om een goede ecologische toestand in onze watersystemen te bereiken. Door een intensief gebruik van de beschikbare ruimte voor bebouwing, industrie en landbouw is die opdracht in Vlaanderen moeilijk.

De Europese Commissie maakt nu middelen vrij om de lidstaten hierin verder te ondersteunen. De Vlaamse Milieumaatschappij coördineert de werkzaamheden van de zeven andere partners (Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Waterwegen & Zeekanaal , Leefmilieu Brussel, Hydrobru en Service Public de Wallonie) aan dit ambitieuze project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van de waterlopen in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken.

Wat zal het project inhouden?

Dit project omvat een groot aantal maatregelen die, naast het verbeteren van de waterkwaliteit, ook bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een verdere beperking van het risico op overstromingen. De Europese subsidiëring maakt het nu mogelijk om versneld aan het werk te gaan.

Een deel van de extra middelen zal worden besteed aan het opnieuw zichtbaar maken van waterlopen in een stedelijke omgeving. In het verleden werden waterlopen vaak gedempt of onder de grond gestopt om plaats te maken voor straten en extra parkeerplaatsen. Dit had echter nefaste gevolgen op de waterkwaliteit van deze waterlopen en zorgt ook frequent voor wateroverlast. Door het water opnieuw een plaats in de stad te geven, onder andere in Brussel, Leuven en Sint-Pieters-Leeuw, biedt men oplossingen aan die bovendien voor een aangenamere leefomgeving zorgen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.