Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Start verzending heffingsbiljetten 2022 voor gezinnen

Start verzending heffingsbiljetten 2022 voor gezinnen

12-10-2022
Gezinnen die in Vlaanderen grondwater of kraanwater van Brabant Water gebruiken, krijgen elk jaar een heffingsbiljet van de VMM. Zo betalen ze mee voor de zuivering van het afvalwater. Sommige gezinnen hebben recht op een sociaal tarief voor de heffing, of een vrijstelling bij het gebruik van een IBA.

Vanaf half oktober verstuurt de VMM de heffingsbiljetten 2022 voor gezinnen. Je hebt 2 maanden de tijd om de heffing te betalen, vanaf de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat.

Bekijk een voorbeeld van het heffingsbiljet

Sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast

Het sociaal tarief geldt voor gezinnen met een inwonend gezinslid dat op 1 januari 2022 recht had op:

  • een leefloon of levensminimum van het OCMW;
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen toegekend door de Federale Pensioendienst;
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood toegekend door een Zorgkas (voordien de tegemoetkoming hulp aan bejaarden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

In de meeste gevallen is de VMM automatisch op de hoogte van het recht op sociaal tarief. Wie recht heeft op een sociaal tarief ontvangt een heffingsbiljet voor een bedrag van 20% van de totale heffing. Wie toch een heffingsbiljet voor het volledige heffingsbedrag ontvangt en voldoet aan de  voorwaarden, moet het sociaal tarief zelf aanvragen.

Vrijstelling voor wie zelf zuivert in een IBA

Gezinnen die zelf hun afvalwater zuiveren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) komen in aanmerking voor een vrijstelling. Ook dit verloopt grotendeels automatisch. Enkel wie toch een heffingsbiljet ontvangt zonder toekenning van een (gedeeltelijke) vrijstelling, moet een nieuwe aanvraag indienen.

Lees de folder: Heb je recht op een sociaal tarief of een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging 2022?

Meer info?

Meer informatie over de berekening van de heffing en het aanvragen van een sociaal tarief, vrijstelling of bezwaar vind je op www.vmm.be/water/heffingen.

Voor vragen en reacties kan je terecht op het gratis nummer 0800 97 113 (van 9u tot 12u en van 14u tot 16u) of reactieskv@vmm.be.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.