Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Sanering laatste deelgebied Winterbeek focust op vernatting

Sanering laatste deelgebied Winterbeek focust op vernatting

09-09-2022
In september starten de VMM, OVAM, ANB en Tessenderlo Group met de sanering van het vierde en laatste deelgebied van de Winterbeek. Dit laatste traject loopt tot de monding in de Demer, inclusief het natuurgebied van de Kloosterbeemden. Daar wordt een saneringsaanpak gehanteerd die focust op vernatting van het ganse gebied.

Sinds 2017 lopen er saneringswerken in de Winterbeek. Drie van de vier deelgebieden zijn ondertussen afgerond. In die gebieden werden de vervuilde beekbodem en oevers afgegraven en het verontreinigd materiaal afgevoerd naar de berging op de site ‘Kepkensberg’, die Tessenderlo Group inrichtte voor een duurzame en veilige opslag. Het verontreinigde slib werd steeds maximaal verwijderd. Ook in het laatste traject wordt deze aanpak gehanteerd.

Kaart van de Winterbeek met aanduiding van de vier deelgebieden die zullen gesaneerd worden.

Vernatting van de Kloosterbeemden

De aanpak voor de Kloosterbeemden is echter anders. De Kloosterbeemden is een nat gebied met een hoge natuurwaarde. De inzet van zware machines voor de afvoer is in dit gebied niet mogelijk. We kozen daarom voor een natuurgebaseerde aanpak die focust op vernatting. Door de Kloosterbeemden te vernatten, vermindert de mobiliteit en biologische beschikbaarheid van vervuilende stoffen. Dit leidt ertoe dat verontreiniging zich niet meer verspreidt en in mindere mate door organismen wordt opgenomen. Het is bovendien een financieel voordelige aanpak.

Die aanpak hoort bij het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity). In dit Europese project zoeken 7 partners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging in waterbodems. We testen twee types niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden uit, waarbij we de (water)bodemsanering afstemmen op natuurbehoud en waterberging. Resultaten en ervaringen helpen ons om deze op natuur gebaseerde saneringstechniek te optimaliseren. Bevindingen worden gedeeld met andere landen binnen de EU zodat ze ook daar kan worden toegepast in kwetsbare natuurgebieden.

Extra natte natuur voor de Demervallei

Aanvullend op de sanering ontwikkelen we de Kloosterbeemden tot een rietmoeras met waardevolle flora. Door een bres te maken in een oude Demermeander zal er Demerwater naar het gebied stromen. Hierdoor kan het gebied meer water vasthouden en herstellen we het waterbergend vermogen. De werken dragen zo in grote mate bij tot de strijd tegen droogte en kaderen daarom binnen de Blue Deal, het programma van de Vlaamse Regering dat de droogteproblematiek wil aanpakken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.