Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming Zuidervaartje gaat laatste fase in

Slibruiming Zuidervaartje gaat laatste fase in

19-09-2022
Vandaag zet de Vlaamse Milieumaatschappij de slibruiming van het Zuidervaartje verder. Nu het broedseizoen voorbij is, staat het traject langs de historische vesten van Damme op de planning. Eerder werd al 27.000 m³ slib geruimd, met het laatste traject zal daar nog eens 8.000 m³ bij komen. Alle slib wordt naar de Kerkstraat gebracht waarna het per vrachtwagen naar een erkend centrum voor grondreiniging en tijdelijke opslagplaats gaat. De werken zullen ongeveer 6 weken duren.

Waterkwaliteit en ecologie herstelt zich

Door de lozing van overstortwater uit het rioleringsstelsel is het slib vervuild. Daarnaast is het Zuidervaartje op verschillende locaties historisch verontreinigd, vooral met zware metalen, PCB’s (chroom, lood, nikkel, koper en zink) en minerale oliën. Door het verontreinigde slib weg te halen kan de waterkwaliteit zich herstellen en krijgt de fauna en flora in en langs de waterloop opnieuw kansen.

Om nieuwe verontreiniging te voorkomen werkt Aquafin een project uit voor de optimalisatie van het collectorenstelsel in Brugge. Daardoor zal meer huishoudelijk afvalwater naar het zuiveringsstation stromen en daalt de overstortfrequentie naar het Zuidervaartje. Het pompstation in de Polderstraat, het overstort aan de Vestingstraat en Generaal Lemanstraat worden gewijzigd. Er worden ook gescheiden rioleringen aangelegd om de overstort tot een aanvaardbaar niveau te brengen. 

Traject slibruiming Zuidervaartje
Traject slibruiming Zuidervaartje

Minder kans op overstroming

De slibruiming kadert in de Blue Deal, waarmee Vlaanderen de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. Dankzij deze slibruiming kan het Zuidervaartje grotere volumes aan water bergen waardoor ze minder snel droog komt te staan. De slibruiming is ook belangrijk voor de goede afwatering van regenwater uit Brugge via het Zuidervaartje. Zo kan dit water terug op een natuurlijke manier naar zee vloeien en moet er in het pompgemaal te Ketsbrugge minder verpompt worden. De werken beperken dan ook het overstromingsrisico.

Ook hier werkt de VMM nog aan de Blue Deal >>

Ken je het Zuidervaartje?

Het Zuidervaartje werd in de 19e eeuw “afleidingskanaal der zuiderwateren van Brugge“ genoemd. Het is de belangrijkste waterafvoer as van grote delen van Damme, Brugge, Zedelgem en Oostkamp. Het Sint-Trudoledeke in de Assebroekse Meersen, de Lijsterbeek in de Wulgenbroeken en de Kerkebeek zijn de belangrijkste bovenlopen van het Zuidervaartje die via een sifon uitmondt onder het Schipdonkkanaal in het Leopoldkanaal in Oostkerke.

Slibruiming van het Zuidervaartje

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.