Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Update Droogtecommissie 23/09: Voorlopig geen extra maatregelen

Update Droogtecommissie 23/09: Voorlopig geen extra maatregelen

23-09-2022
De neerslag van de afgelopen dagen zorgt voor een licht herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. De neerslag zal evenwel niet resulteren in een structureel herstel van debieten en waterpeilen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Daarvoor zijn de opgebouwde neerslagtekorten veel te groot. De droogtetoestand blijft dus ernstig, maar extra maatregelen worden minstens de komende 2 tot 3 weken niet verwacht.

De Droogtecommissie adviseert het behoud van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart worden wel opgeheven, m.u.v. deze locaties waar er zich nog blauwalgen bevinden.

Update 30/09: De Droogtecommissie adviseert het behoud van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen (tenminste) t.e.m. 10 oktober. Lees de volledige update »

Actuele toestand

De neerslag van afgelopen dagen zorgt voor een stabilisatie of tijdelijke stijging van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen, het is echter nog te vroeg om te spreken van een significant herstel.

Ook op de onbevaarbare waterlopen treden tijdelijke stijgingen van debiet en waterhoogte op. Voor heel wat van deze waterlopen worden de ecologische minimumdebieten echter nog steeds niet gehaald.

De grondwaterstanden zijn wel licht gestegen. De situatie is licht verbeterd ten opzichte van 10 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar.

De waterkwaliteitsproblemen als gevolg van de droogte blijven ernstig. De geleidbaarheden in het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn nog steeds zeer hoog.

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Het Maasdebiet blijft voldoende hoog (verantwoordelijk voor ca. 40% van de drinkwaterproductie in Vlaanderen) waardoor de toestand van de drinkwatervoorziening normaal blijft. Ook de verbruikscijfers zijn momenteel zeer laag.

Na deze eerder droge week wordt het volgende week weer wisselvallig met regen- en buienzones. Hierdoor wordt verwacht dat de toestand niet zal verergeren.

In heel Vlaanderen leveren waterbeheerders (o.a. De Vlaamse Waterweg, provincies, polders en de VMM) de noodzakelijke inspanningen met verschillende waterbesparende maatregelen (peilopzet indien mogelijk, gedeeltelijk dichtzetten watervangen, terugpompen van schutwater, schutbeperkingen, …).

Omwille van blauwalgenbloei gelden op verschillende waterwegen tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden. Ter bescherming van waardevolle natuur gelden tijdelijke onttrekkingsverboden in afgesloten meanders.

Op advies van de Droogtecommissie gelden momenteel op alle onbevaarbare waterlopen tijdelijke onttrekkingsverboden.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (code oranje - maatregelen afgestemd door Droogtecommissie).

De situatie wordt op de voet opgevolgd door de bevoegde diensten.

Meer informatie over de Droogtecommissie »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.