Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / LIFE Narmena creëert wetlands aan de Laak en Winterbeek

LIFE Narmena creëert wetlands aan de Laak en Winterbeek

In het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity) zoekt de VMM samen met 6 projectpartners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging.

Twee types niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden uitgetest, waarbij we de (water)bodemsanering afstemmen op natuurbehoud en waterberging.

NARMENA: wat en waarom?

In het NARMENA-project worden demonstratieprojecten voorzien in de valleien van drie met foto projectpagina LIFE Narmenametalen verontreinigde waterlopen: de Grote Calie (regio Turnhout-Kasterlee), de Winterbeek (regio Scherpenheuvel-Zichem), en de Laak (regio Geel-Zammel). Door het aanleggen van fytoremediatievelden en 'constructed wetlands' reduceren we de biobeschikbaarheid van de metalen aanzienlijk, waardoor mogelijke risico's voor het ecosysteem worden beperkt of uitgesloten. Als waterloopbeheerder van de Laak en de Winterbeek zal VMM samen met andere partners 'constructed wetlands' in deze gebieden aanleggen.

Doel van het project

De resultaten en ervaringen van NARMENA zullen ons inspireren om een kader uit te werken voor de toepassing van deze kosteneffectieve natuurgebaseerde saneringen. Deze resultaten worden vergeleken met conventionele saneringstechnieken en de bevindingen worden verspreid binnen de EU, zodat we de bevoegde overheden stimuleren om deze technieken (vaker) toe te passen in kwetsbare natuurgebieden.

NARMENA in Europa

LIFE NARMENA wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE Projects programma onder leiding van OVAM.

Projectpartners
België

OVAM

Vlaamse Milieumaatschappij

Agentschap Natuur en Bos

Natuurpunt

ABO NV

Bio2Clean

ARCHE Consulting cvba

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

logo project Narmena

Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.