Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Luchtkwaliteit in Antwerpen sterk verbeterd laatste 10 jaar

Luchtkwaliteit in Antwerpen sterk verbeterd laatste 10 jaar

30-11-2023
De Vlaamse Milieumaatschappij stelt in Antwerpen een dalende trend vast van vervuilende stoffen in de lucht, maar de concentraties van stoffen gelinkt aan houtverbranding stegen in 2022. Verkeer en verwarmen met hout waren in de Antwerpse agglomeratie de belangrijkste bronnen voor stikstofoxiden, fijn stof en elementair koolstof. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden overschreden in Antwerpen, net zoals in de rest van Vlaanderen. Dat alles blijkt uit het nieuwe rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over de luchtkwaliteit in Antwerpen.

De belangrijkste conclusies op een rijtje:

  • Zowel de uitstoot als de concentraties zijn het laatste decennium sterk gedaald. Maar voor PM10 en zwarte koolstof zagen we geen verdere daling van de concentraties in 2022 op de meeste Antwerpse meetplaatsen. Ook in de rest van Vlaanderen stegen de concentraties van de stoffen gelinkt aan houtverbranding in 2022.
  • De Europese grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 werden op alle Antwerpse meetplaatsen gerespecteerd. Maar de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die gebaseerd zijn op gezondheidsstudies, werden overal overschreden. Luchtverontreiniging heeft dus nog steeds een significante gezondheidsimpact.
  • Verkeer en verwarmen met hout waren in de Antwerpse agglomeratie de belangrijkste bronnen voor stikstofoxiden, primair fijn stof en elementair koolstof. Verkeer droeg voor 70% bij aan de uitstoot van stikstofoxiden, 40% van primair PM10-fijn stof en 42% van elementair koolstof. Huishoudelijke verwarming (meer bepaald houtverbranding) was de grootste bron voor primair PM2,5-fijn stof (49%).
  • Op Linkeroever voert de VMM enerzijds luchtmetingen van PFAS en anderzijds extra metingen van fijn stof in kader van een stofactieplan uit. De tijdelijke toetsingswaarde werd gerespecteerd in 2022, maar nabij 3M worden er wel hogere PFAS-concentraties gemeten.
  • De invoering van de LEZ heeft ervoor gezorgd dat de concentraties zwarte koolstof lokaal extra daalden. Voor NO2 zijn er geen eenduidige aanwijzingen dat de LEZ voor een extra lokale daling van de concentraties zorgde. De huidige beperkingen van de LEZ focussen voornamelijk op het terugdringen van de uitstoot van roetdeeltjes; het terugdringen van stikstofdeeltjes wordt belangrijker vanaf de volgende verstrenging in 2026.

Meer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.