Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Luchthaven Zaventem is bron van ultrafijn stof

Luchthaven Zaventem is bron van ultrafijn stof

09-05-2016
Wegverkeer is de voornaamste oorzaak van ultrafijn stof, maar ook vliegverkeer kan lokaal een belangrijke bron zijn. Een verkennende studie in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij toont aan dat Brussels Airport bijdraagt aan ultrafijn stof in de omgeving van de luchthaven.

De VMM liet gedurende 2 maanden (oktober en november 2015) metingen van ultrafijn stof (stofdeeltjes kleiner dan 100 nanometer) uitvoeren op drie plaatsen in de omgeving van Brussels Airport (Kampenhout, Steenokkerzeel en Diegem) om een beter beeld te krijgen van de impact van vliegtuigemissies op de luchtkwaliteit in de directe omgeving van de luchthaven van Zaventem. Gelijktijdig werd in opdracht van Leefmilieu Brussel gemeten op een vierde plaats (Evere).

Uit de studie blijkt dat luchthavenactiviteiten bijdragen aan de concentraties van ultrafijn stof. Vooral de concentratie van de kleinste gemeten deeltjes (10-20 nanometer) is verhoogd op locaties windafwaarts van de luchthaven. De bijdrage van de luchthaven aan ultrafijn stof daalt bij toenemende afstand, maar is tot op minstens 7 km meetbaar. Er is een duidelijk verband tussen het aantal vliegbewegingen, de windrichting en de concentratie van ultrafijn stof in de omgeving van de luchthaven.

Weinig invloed op andere luchtverontreinigende stoffen

Andere gemeten stoffen zijn weinig beïnvloed door de luchthaven. De concentratie van fijn stof (PM10 of stofdeeltjes kleiner 10 micrometer) is niet verhoogd nabij Brussels Airport. Het wegverkeer, en niet de luchthaven, is de voornaamste bron van zwarte koolstof en stikstofoxiden op de vier meetplaatsen.

Gezondheidseffecten niet gekend

Fijn stof is schadelijk voor de menselijke gezondheid. Algemeen wordt aangenomen dat ook ultrafijn stof schadelijk is, maar de wetenschappelijke kennis hierover is nog beperkt. Hierdoor kunnen we geen uitspraak doen over mogelijke gezondheidseffecten nabij de luchthaven.

Lees het volledige rapport

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.