Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Start bouw 4 vistrappen op de Aa

Start bouw 4 vistrappen op de Aa

11-04-2016
De Vlaamse Milieumaatschappij is gestart met het bouwen van vier visdoorgangen op de Aa in de gemeenten Kasterlee, Lille en Vorselaar. Die moeten ervoor zorgen dat de vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kunnen bereiken.

67 van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten zijn bedreigd in hun voortbestaan door menselijk ingrijpen op de waterlopen. Voor ongeveer de helft van deze vissoorten komt dit omdat ze niet vrij kunnen migreren door de waterlopen.

Nu worden de vissen in de Aa opgehouden door vier regelbare stuwen waardoor er geen vrije migratie mogelijk is. De Aa is aangeduid als prioritaire migratie-as omwille van zijn belangrijke verbindingsfunctie voor vissen van de Kleine Nete naar enkele ecologisch waardevolle bovenlopen (de Visbeek, de Grote Kaliebeek en de Bosbeek). Door de aanleg van de visdoorgangen willen we beekvissen zoals bermpje, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, kopvoorn, serpeling,.. verdere herstelkansen bieden in het Netebekken. De Vlaamse Milieumaatschappij maakte als beheerder van de Aa de plannen op en staat in voor de uitvoering van het project. De aanleg van de visdoorgangen gebeurt met financiële steun van het Visserijfonds van het Agentschap Natuur en Bos.

Timing en duur van de werken

De globale planning van de werken:

  • Visdoorgang in Lille aan stuw 020, inschakelen meander: april 2016 – september 2016
  • Visdoorgang in Kasterlee aan stuw 030 (ter hoogte van de Landekes): najaar 2016
  • Visdoorgang in Kasterlee, aan stuw 040 (ter hoogte van de watermolen van Tielen): najaar 2016 –  voorjaar 2017
  • Visdoorgang in Vorselaar aan stuw 010: voorjaar 2017 - zomer 2017

De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden zullen 300 werkdagen duren. De laatste visdoorgang zal afgewerkt worden tegen midden 2017.

Meer info over vismigratie op onze website.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.