Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Blauwalgen! Wat nu?

Blauwalgen! Wat nu?

01-07-2022
Tijdens warme en droge zomers komt een blauwalgenbloei wel vaker voor op waterlopen of vijvers. Ook dit jaar zullen we er dus niet aan ontsnappen. Blauwalgen produceren gifstoffen die vrijkomen in het water als ze afsterven. Dat kan voor ernstige milieu- en gezondheidsrisico’s zorgen. Hoe kan je blauwalgen herkennen en wat moet je dan doen?

Hoe herken je blauwalgen?

Blauwalgenbloei is vrij gemakkelijk te herkennen:

  • De algen drijven boven op het water of zitten als slierten of vlokken in het water. Ze vormen een (blauw)groene tot roodbruine olie- of verfachtige laag die op het wateroppervlak drijft of net eronder zweeft.
  • Ook wanneer je wit of blauw schuim aan de waterkant ziet, is er sprake van een blauwalgenbloei.
  • Daarnaast kan een ongewone watervogelsterfte of vissterfte het gevolg zijn van een  blauwalgenbloei.

Blauwalgen herkennen

Wat zijn de milieu- en gezondheidsrisico’s?

De stoffen die vrijkomen uit blauwalgen, zijn bijzonder giftig voor mens en dier. De concentraties gif in het water kunnen hoog oplopen als de blauwalgen afsterven. Via huidcontact, door water in te slikken of door heel kleine waterdruppels in te ademen, kan ons lichaam in contact komen met het gif.

Welke maatregelen?

Waterbeheerders en bevoegde diensten willen elk risico uitsluiten. Daarom kunnen maatregelen van kracht worden na vaststelling van een blauwalgenbloei:

  • Meestal wordt er een recreatieverbod opgelegd voor zwemmen, duiken, windsurfen en waterskiën. Alle andere activiteiten op het water worden afgeraden (kajakken, roeien, bootvissen …). Activiteiten aan de oever of op de steiger kunnen meestal wel doorgaan, maar we raden aan om altijd eerst contact op te nemen met de uitbater van de waterrecreatie of met de gemeentelijke milieudienst.
  • Er kan een captatieverbod gelden voor wie het water gebruikt om voedings- of voedergewassen te besproeien of als drinkwater voor dieren.

In ander gevallen wordt er gewaarschuwd en ontraden om met het water in contact te komen of het water te gebruiken. 

Blauwalgen gezien? Meld het!

Aan burgers vragen we om vaststellingen van blauwalgenbloei in kanalen, rivieren, beken, openbare vijvers en plassen meteen te melden aan de milieudienst van de gemeente.

Gemeenten vullen digitaal een meldingsformulier in bij de VMM.

Alle informatie over blauwalgenbloei, de gezondheidsrisico's en de maatregelen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.