Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Werken aan de Warmbeek in Hamont-Achel van start

Werken aan de Warmbeek in Hamont-Achel van start

04-07-2022
De werken aan de Warmbeek in Hamont-Achel ter hoogte van de Achelse Kluis zijn gestart. Het gaat om een hermeandering over een lengte van ongeveer 1,7 km. Dit project herstelt de natuurlijke waterberging in de vallei en creëert typische beekhabitats voor een soortenrijk en zeldzaam visbestand.

Verloop van de werken

De werken startten op 4 juli, meteen na het broedseizoen, met het vrijmaken van ruimte voor meanders. Vervolgens starten de graafwerken voor de meanders zelf. Indien de weers- en terreinomstandigheden het toelaten vatten deze werken nog aan voor het bouwverlof (21 juli). Op 28 augustus zullen de werken hervatten. De Stokkenloop die langs de Warmbeek loopt wordt lokaal verlegd. Zo blijft de afwatering van het opwaarts gelegen landbouwgebied verzekerd. De hermeandering zal naar schatting tegen het einde van 2022 afgerond zijn.

De Vlaamse Milieumaatschappij voert de werken uit in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Achelse Kluis op wiens gronden de werken plaatsvinden. De VMM kan tevens rekenen op financiële steun van het Visserijfonds, op voordracht van de provinciale visserijcommissie Limburg. Het project sluit aan de Nederlandse zijde aan op een gelijkaardig project van Waterschap De Dommel dat eveneens in de steigers staat.

Plattegrond hermeandering Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis
Plattegrond van de hermeandering van de Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis

Overstroombare vallei hersteld

In het verleden werd de Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis rechtgetrokken, ingedijkt en opgestuwd. Hierdoor verdwenen meanders en overstromingen in het valleigebied. Dankzij de hermeandering zal dit gebied opnieuw functioneren als een overstroombare vallei die extra water buffert. Op die manier zullen piekafvoeren stroomafwaarts verminderen. 

De Warmbeek is in Vlaanderen één van de waterlopen met de beste waterkwaliteit. De hermeandering zal de kwaliteit verder verbeteren en volop kansen bieden voor zeldzame planten en vissen. 

Ken je de Warmbeek?

De Warmbeek ontspringt in Peer, verandert van naam naar Tongelreep bij het passeren van de Nederlandse grens en mondt uit in de Dommel in de Genneper Parken in Eindhoven. Het is een belangrijke waterloop in de omgeving van Natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd een beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is een deel daarvan een Europees beschermd Natura 2000-gebied. Als waterloopbeheerder heeft de VMM de voorbije jaren al enkele mooie projecten gerealiseerd op de Warmbeek, zoals het oplossen van 2 vismigratieknelpunten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.