Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe dijk langs Noordede beschermt woningen tegen overstromingsschade

Nieuwe dijk langs Noordede beschermt woningen tegen overstromingsschade

01-07-2022
Een 40-tal woningen langs de rivier de Noordede in Bredene zijn voortaan beter beschermd tegen overstromingsschade. De Vlaamse Milieumaatschappij legde een dijk aan om deze woningen beter te beschermen en richtte een meer natuurlijke oeverzone in zodat ook fauna en flora een opsteker krijgen. De werken maken deel uit van de Blue Deal.

Met de Blue Deal doet de Vlaamse regering heel wat inspanningen om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en wateroverlast, onder meer voor de Nukkerwijk in Bredene. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir: "Met de Blue Deal willen we Vlaanderen beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering die steeds tastbaarder worden. Denk maar aan langdurige periodes van droogte afgewisseld met extreme regenval op korte tijd. Met de bouw van deze beschermingsdijk beschermen we een 40-tal gezinnen uit Bredene in de toekomst beter tegen wateroverlast wanneer de regen weer met bakken uit de lucht valt."

De wijk ligt laag ten opzichte van de Noordede en is daardoor overstromingsgevoelig. De rivier kan hoge peilen bereiken wanneer het teveel aan water niet via het Maartensas in zee kan worden geloosd. Door de klimaatverandering neemt de kans op hogere piekneerslag ook nog verder toe. Over een afstand van 500 m ter hoogte van een 40-tal woningen verhoogde de VMM daarom de rechteroever. De dijk heeft een hoogte van 70 cm tot 120 cm. Een drainageleiding zorgt ervoor dat het lokale regenwater afvoert naar de Noordede. Op twee percelen was een dijk niet mogelijk door beperkte ruimte. Als alternatief werd daar een stalen damwand geplaatst.

Beschermingsdijk langs de Noordede in Bredene

Nieuwe kansen voor fauna en flora

Daarnaast is ook de oeverzone aangepakt. De voormalige betonnen oever is nu voorzien van een natuurlijke oeverzone waar planten en waterleven nieuwe kansen krijgen. Door de flauwe helling van de oever krijgen water- en moerasplanten en de daarbij horende waterdiertjes volop de kans om zich te ontwikkelen. Deze waterplanten helpen ook tot het verbeteren van de waterkwaliteit.

Groot draagvlak van de buurt

De werken verliepen vlot en dat was ook mede dankzij de participatie van de buurtbewoners. De eigenaars van meer dan 40 terreinen gaven toestemming aan de VMM om werken op hun terrein uit te voeren. De hinder voor de buurt werd tot een minimum beperkt door de aan- en afvoer van materialen alsook een deel van de werken vanop het water te organiseren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.