Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meetresultaten lucht

Meetresultaten lucht

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Alle polluenten - actuele waarden Actuele waarden voor alle continue metingen
Beerse In Beerse worden zware metalen in fijn stof, zware metalen in neervallend stof en dioxines en PCB's in neervallend stof gemeten.
Emissies broeikasgassen Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.
Evaluatie luchtkwaliteit - dataset Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit en publiceert ze een overzichtsrapport die de trends bespreekt. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
Fijn stof - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor fijn stof in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.
Genk-Zuid In Genk-Zuid worden fijn stof, zware metalen & PAK's in fijn stof, dioxines en PCB's in neervallend stof en vluchtige organische stoffen gemeten.
Hoboken In Hoboken worden zware metalen in fijn stof, zware metalen in neervallend stof en zwaveldioxide gemeten.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Luchtkwaliteitsindex per regio De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.
Ozon - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor ozon in de omgevingslucht. Actuele gegevens, overzicht laatste 15 dagen en overschrijdingen.
PFAS-verkenner De PFAS-verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevat specifieke PFAS-data van verschillende milieucompartimenten, waaronder grondwater, oppervlaktewater, biota, waterbodem en emissies.
Stikstofoxiden - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor stikstofoxiden in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.