Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meetresultaten lucht

Meetresultaten lucht

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Alle polluenten - actuele waarden Actuele waarden voor alle continue metingen
Emissies broeikasgassen Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.
Evaluatie luchtkwaliteit - dataset Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit en publiceert ze een overzichtsrapport die de trends bespreekt. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
Fijn stof - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor fijn stof in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Luchtkwaliteitsindex per regio De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.
Ozon - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor ozon in de omgevingslucht. Actuele gegevens, overzicht laatste 15 dagen en overschrijdingen.
PFAS-verkenner De PFAS-verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevat specifieke PFAS-data van verschillende milieucompartimenten, waaronder grondwater, oppervlaktewater, biota, waterbodem en emissies.
Resultaten luchtkwaliteit Beerse De VMM volgt de luchtkwaliteit in de buurt van Beerse nauwgezet op. Bekijk de meest recente evaluatie.
Resultaten luchtkwaliteit Genk-Zuid Meetresultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving voor de stuurgroep Genk-Zuid. Deze stuurgroep volgt sinds 2006 de lokale problemen met de luchtkwaliteit nauwgezet op.
Resultaten luchtkwaliteit Hoboken De VMM volgt de luchtkwaliteit in de buurt van Umicore Hoboken nauwgezet op. Bekijk de meest recente evaluatie.
Stikstofoxiden - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor stikstofoxiden in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.