Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Evaluatie luchtkwaliteit - datasets 2020

Overzicht gevalideerde datasets

Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
Titel Beschrijving
Algemene informatie Overzichtstabel van alle specificaties binnen de automatische en semiautomatische meetnetten - 2020
Ammoniak Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Dioxines en PCB's Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2021
Effect luchtvervuiling op ecosystemen - verzurende en vermestende depositie Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Fijn stof - PM₂,₅ Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Fijn stof - PM₁₀ Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Fijn stof - Ultrafijn stof Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Fijn stof - Zwarte koolstof Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Koolstofmonoxide Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Ozon Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Stikstofoxiden Overzichtskaarten inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Vluchtige organische stoffen Overzichtskaart, beschrijving meetnet en concentraties 2020
Zware metalen Overzichtskaarten, beschrijving meetnet en concentraties 2021
Zwaveldioxide Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2020

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.