Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Evaluatie luchtkwaliteit - dataset

Overzicht gevalideerde datasets

Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
Titel Beschrijving
Algemene informatie Overzichtstabel van alle specificaties binnen de automatische en semiautomatische meetnetten
Ammoniak Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Dioxines en PCB's Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Effect luchtvervuiling op ecosystemen - verzurende en vermestende depositie Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Fijn stof - PM₂,₅ Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Fijn stof - PM₁₀ Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Fijn stof - Ultrafijn stof Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Fijn stof - verbranding hout en fossiele brandstoffen Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Fijn stof - Zwarte koolstof Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Koolstofmonoxide Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Ozon Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Stikstofoxiden Overzichtskaarten inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties
Vluchtige organische stoffen Overzichtskaart, beschrijving meetnet en concentraties
Zware metalen Overzichtskaarten, beschrijving meetnet en concentraties
Zwaveldioxide Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.