Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Evaluatie luchtkwaliteit - datasets 2019

Overzicht gevalideerde datasets

Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
Titel Beschrijving
Algemene informatie Overzichtstabel van alle specificaties binnen de automatische en semiautomatische meetnetten - 2019
Ammoniak Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Dioxines en PCB's Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Effect luchtvervuiling op ecosystemen - verzurende en vermestende depostie Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Fijn stof - PM2,5 Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Fijn stof - PM10 Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Fijn stof - Ultrafijn stof Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Fijn stof - Zwarte koolstof Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Koolstofmonoxide Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Meteo Beschrijving meteo met overzichtskaart inclusief adressenlijst 2019
Ozon Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Stikstofoxiden Overzichtskaarten inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Vluchtige organische stoffen Overzichtskaart, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Zware metalen Overzichtskaarten, beschrijving meetnet en concentraties 2019
Zwaveldioxide Overzichtskaart inclusief adressenlijst, beschrijving meetnet en concentraties 2019

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.