Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Uitstoot broeikasgassen

Emissies broeikasgassen

Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N20, HFK's, PFK's, SF6 en NF3).

Vanaf 2005 loopt het Europees Emissiehandelsysteem (ETS). Dit omvat de belangrijkste emissies van de energiesector en de industrie. Daartoe wordt vanaf 2005 ook een opsplitsing gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een niet-ETS-deel (emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele kleine onderdelen van de sectoren industrie en energie).

Download het overzicht van de uitstoot van broeikasgassen

 

 

Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Laatste update: 15 maart 2019. Een uitgebreide bespreking en analyse van de emissiecijfers volgt in het najaar.

 

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opslitsing per broeikasgas

Uitstoot broeikasgassen per stof

 

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opsplitsing ETS en niet-ETS

Broeikasgassen ets en niet-ets

 

Duiding wijziging methodologie

Ten opzichte van de rapportering in 2018 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

In de gebouwenverwarming van de huishoudens en de tertiaire sector werd tijdens de rapportering in 2019 een belangrijke herberekening van de emissies doorgevoerd. Deze herberekening is volledig toe te schrijven aan een herziening/optimalisatie van de energieverbruiken in deze sectoren (update Energiebalans Vlaanderen). Meer bepaald gaat het om:

  • Voor de jaren 2002-2017 in de residentiële sector: een omschakeling naar een nieuwe methode (elasticiteitsmethode i.p.v. 85/15 graaddagenmethode) voor de interpolatieberekeningen om de energieverbruiken te bepalen van stookolie en van kolen. (Ook dezelfde herziening voor hout voor de volledige tijdsreeks vanaf 1990).
  • een herziening van de energieverbruiken van de residentiële sector voor het jaar 2016 waarbij de hoeveelheden stookolie en kolen geoptimaliseerd werden volgens de nieuwe resultaten van de 2-jaarlijkse enquête en de hoeveelheid van LPG gebruikt in Vlaanderen is nieuw ingeschat op 40,3% i.p.v. 60% van de verbruikte hoeveelheden in België.
  • een herziening van de energieverbruiken voor de jaren vanaf 2009 in de commerciële sector waar een andere methode gebruikt werd voor de inschatting van aardgas.

Daarnaast werden de emissies afkomstig van de verbrandingsprocessen in de industrie bijgesteld: een dubbelteling van de emissies in de sector niet-metaal minerale industrie  werd weggewerkt voor de jaren 1999 tot 2012.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid