Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Uitstoot broeikasgassen

Emissies broeikasgassen

Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N2O, HFK's, PFK's, SF6 en NF3).

Vanaf 2005 loopt het Europees Emissiehandelsysteem (ETS). Dit omvat de belangrijkste emissies van de energiesector en de industrie. Daartoe wordt vanaf 2005 ook een opsplitsing gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een niet-ETS-deel (emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele kleine onderdelen van de sectoren industrie en energie).

Download het overzicht van de uitstoot van broeikasgassen

 

 

Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Laatste update: 15 maart 2022. Een uitgebreide bespreking en analyse van de emissiecijfers volgt tegen de zomer van 2022.

Deze emissiegegevens worden in de loop van 2022 nog door de Europese Commissie doorgelicht en kunnen op basis van deze audit nog worden bijgestuurd.

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opslitsing per broeikasgas

Klik op de grafiek om te vergroten.

Uitstoot broeikasgassen per stof

 

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opsplitsing ETS en niet-ETS

Klik op de grafiek om te vergroten.

Meest recente emissiegegevens broeikasgassen (15/03/2022)

 

Duiding wijziging methodologie

Ten opzichte van de vorige rapportering van broeikasgasemissies (die op 15/3/2021 aan de Europese Commissie werd bezorgd), zijn volgende (methodologische) belangrijke wijzigingen aangebracht:

  • Actualisatie en optimalisatie van de data van de Vlaamse energiebalansen;
  • De emissies van het wegverkeer werden tegen 15/3/2022 voor de volledige tijdsreeks geactualiseerd en gewijzigd omdat er voor de berekeningen nu gebruik wordt gemaakt van de recentste COPERT-versie (https://www.emisia.com/utilities/copert/versions/ , nu COPERT 5.5.1 i.p.v. COPERT 5.4.36 voordien;
  • Inschattingen van de emissies afkomstig van off-road activiteiten: optimalisatie van het OFFREM-model in alle off-road-deelsectoren;
  • De activiteitsdata (vloeibare brandstoffen) in de residentiële sector werden herzien vanaf 2016 (verdelingssleutel LPG Vlaanderen/België en update verbrandingswaarde gasolie). Daarnaast werd een update doorgevoerd van het aantal huishoudens dat stookt met hout wat een invloed heeft op het houtverbruik bij de huishoudens. Dit heeft ook een impact op de stookolie consumptie (het aantal huishoudens met primaire houtstook nam toe waardoor het aantal huishoudens met primair olieverbruik in dezelfde mate daalde);
  • Bij de F-gasemissies  zijn de belangrijkste herberekeningen te vinden bij een re-allocatie van de consumptie van de koelmiddelen tussen de commerciële koeling en stationaire airconditioning en bij de update van informatie m.b.t. de opdeling tussen verschillende installatietypes bij de stationaire airconditioning.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.