Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / IMJV-databestand

IMJV-rapportering bedrijven

Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.

Water- en luchtemissies

Vlaamse bedrijven die conform VLAREM vergunningsplichtig én boven de drempelwaarde emitteren, zijn verplicht bepaalde milieurelevante informatie kenbaar te maken aan de Vlaamse overheid via het Integraal Milieujaarverslag.

Daardoor beschikt de VMM over een uitgebreid databestand van verontreinigende stoffen die de (rapporteringsplichtige) bedrijven uitstoten naar water en lucht.

Raadpleeg het IMJV-databestand

 

Het bestand toont alle vrachten zoals gerapporteerd in het IMJV (deel wateremissies en deel luchtemissies).

Grondwater

 De bedrijven die deel Grondwater moeten invullen volgens hun Milieu- of Omgevingsvergunning kunnen de onttrokken debieten, peilmetingen en/of kwaliteitsmetingen rapporteren via het Integraal Milieujaarverslag.
Deze data wordt verwerkt in de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Meer informatie over het IMJV lees je op het IMJV-loket.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.