Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Beleidsplannen / Saneringsplan Hoboken

Saneringsplan Hoboken

In Hoboken volgt de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtverontreiniging door zware metalen op. Sinds 2017 wordt de verontreiniging door lood aangepakt met het saneringsplan luchtkwaliteit 'Hoboken'. Anno 2023 zijn de maatregelen uitgevoerd of vertaald in continue opvolging. Er is geen overschrijding meer van de grenswaarde van lood in PM₁₀-stof sedert 2016. In kader van vergunningsbeleid neemt Umicore maatregelen om de concentraties en deposities van zware metalen verder te doen dalen. De situatie wordt jaarlijks geëvalueerd door de technische werkgroep Hoboken.

Waarom?

In 2015 werd in de gemeente Hoboken de Europese grenswaarde voor lood (polluent) in de lucht overschreden. Deze overschrijding werd door de VMM waargenomen in een meetpost in de Curiestraat ter hoogte van de NV Umicore. Artikel 23 van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG verplicht lidstaten bij een overschrijding een actieplan op te stellen. Na een openbaar onderzoek werd het saneringsplan in 2017 goedgekeurd en ook overgemaakt aan de Europese Commissie.

Download saneringsplan luchtkwaliteit Hoboken >>

evolutieJaarlijkse evaluatie en opvolging

In 2022 werd de evaluatie van het saneringsplan Hoboken afgerond omdat de maatregelen zijn uitgevoerd of verder opgevolgd worden binnen het regulier vergunnings- en handhavingsbeleid.

De evaluatierapporten tot 2021 kunnen opgevraagd worden via info@vmm.be. Umicore moet jaarlijks een evaluatierapport opmaken over de evolutie van uitstoot en luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf.

doelstellingDoelstellingen

De streefwaarde van arseen in PM10-stof en de richtwaarde van looddepositie wordt niet gehaald. Het bedrijf plant op korte termijn bijkomende maatregelen uit te voeren om deze doelstellingen op korte termijn te behalen. 

Resultaten 2021PolluentBeoordeling 2022
De totale emissievracht is kleiner dan de referentiesituatie* 


Stof Groene vink
Lood Groene vink
Cadmium Groene vink
Arseen Groene vink
De immissiebijdragen zijn kleiner dan de referentiesituatie*** 


Stof **
Lood Groene vink
Cadmium Groene vink
Arseen Groene vink
De immissiebijdrage in PM10 -stof daalt ten opzichte vorig jaar Arseen Groene vink
De immissiebijdrage in PM10 -stof ligt lager dan Europese streefwaarde  Arseen slecht
De depositie daalt ten opzichte van vorig jaar  Lood Groene vink
De depositie ligt lager dan de VLAREM-richtwaarde   Lood slecht

* de referentiesituatie is de periode 2010-2012 
** de immissiebijdrage van fijn stof kan door de grote bijdrage van andere bronnen dan die van Umicore niet bepaald worden 
*** de referentiesituatie is 2011 

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.