Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge ozonconcentraties

Donderdag 11/08 tot zondag 14/08 verwachten we veel ozon in de buitenlucht en kan de informatiedrempel ozon van 180 microgram/m³ lokaal overschreden worden. Wie gevoelig is aan luchtverontreiniging, kinderen en ouderen vermijden dan best zware fysieke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Na het weekend zal de luchtkwaliteit stilaan verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Beleidsplannen / Voorbije actieplannen

Voorbije actieplannen

Volgende beleidsplannen uit het verleden zijn afgerond en kunnen opgevraagd worden via info@vmm.be
  • Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen (2014 - 2018)
  • Saneringsplan luchtkwaliteit Agglomeratie Antwerpen (2017)
  • Luchtkwaliteitsplan uitstelaanvraag NO2 (2012 - 2015)
  • Actieplan Lood voor Beerse (2010)
  • Emissiereductieprogramma's (2002-2009)
  • Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen (2008)
  • Actieplan fijn stof in de industriële hotspotzones (2007)
  • Saneringsplan fijn stof (2005)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.