Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Overzicht diensten

Overzicht diensten

Een algemene vraag of heel specifiek? Hier vind je een overzicht van alle VMM-diensten die je verder kunnen helpen.
Titel Beschrijving
Project Rio-Leren Ben je gemeentelijk rioolbeheerder en geïnteresseerd om mee te werken aan RIO-leren? Samen zoeken we naar oplossingen voor kostenefficiënt(er) rioolbeheer.
Contact toezicht drinkwater Een vraag over het algemeen waterverkoopreglement?
Advies vergunning lucht Vroeg je een omgevingsvergunning aan? Dan bestaat de kans dat VMM advies verleende over jouw aanvraag.
Beheer van waterlopen Wie de waterloop in jouw buurt beheert, hangt af van de categorie. De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Je kan bij ons terecht om een probleem te melden en voor werken aan de waterlopen.
Een andere vraag voor de VMM? Stel je vraag via het contactformulier of bel gratis 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Een klacht? Heb je een klacht over een van de diensten van de VMM? Neem dan contact op met de betrokken dienst. Merk je een probleem met een waterloop? Dat kan je melden via ons formulier. Zo word je het snelst geholpen. Brengt dat geen oplossing? Dan kan je terecht bij de klachtenmanager van de VMM.
Machtiging werken waterlopen Voor werken aan een waterloop van eerste categorie moet je een machtiging aanvragen.
Contact subsidies riolering Vragen over subsidies riolering, KWZI of IBA?
Heffingen Voor een vraag over je dossier of het heffingsbiljet dat je ontving, neem je contact op met de dienst heffingen.
Wie contacteer ik bij milieuverontreiniging of -hinder? Stel je een milieuverontreiniging vast? Dan kan je terecht bij verschillende instanties. We zetten op een rijtje wie je kan helpen.
Advies vergunning afvalwater Contacteer onze adviesverleners
Contact grondwater Vroeg je een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die effect kan hebben op grondwater? Of wil je erkend worden als boorbedrijf? De VMM geeft advies bij de omgevingsvergunning en staat in voor de erkenning.
Contact AWIS Een vraag over AWIS, de online rioolinventaris of een van de toepassingen?
Adressen Waar vind je de VMM en hoe kan je ons het vlotst bereiken?
Advies watertoets Nieuwe plannen, programma's en vergunningen kunnen schade toebrengen aan het watersysteem. De overheid die de vergunning uitreikt, voert daarom eerst een onderzoek uit: de watertoets.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.