Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Publicaties waterfactuur

Publicaties waterfactuur

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
WaterRegulator activiteitenverslag 2022 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2022. 05-07-2023
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2021 Hoe volgen de waterbedrijven en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement op? Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2021 over de debietbegrenzing en afsluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de procedure voor opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 20-10-2022
WaterRegulator activiteitenverslag 2021 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2021. 27-06-2022
Tariefplanopvolging Dit document bevat een beknopte evaluatie van de tariefplanopvolging 2017-2020 door de WaterRegulator en bevat werkpunten voor de bestuursleden van de waterbedrijven omtrent de voorbereiding van het nieuwe tariefplan 2023-2028 20-12-2021
WaterRegulator activiteitenverslag 2020 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2020. 23-06-2021
WaterRegulator activiteitenverslag 2019 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2019. 18-09-2020
Evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur Vanaf 1 januari 2016 is de tariefstructuur van de integrale waterfactuur in Vlaanderen flink gewijzigd, en met name meer geüniformiseerd. Na de invoering van de nieuwe tariefstructuur van de integrale waterfactuur zijn diverse evaluerende deelstudies uitgevoerd gericht op de evaluatie van een (of twee) beoogde effecten van het gewijzigde beleid. De resultaten kan je vinden in de deelstudies zelf (zie lijst), of samengevat in onderstaand rapport. 06-05-2019
WaterRegulator activiteitenverslag 2017 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2017. 23-07-2018
Een correcte integrale waterfactuur? De VMM kijkt het voor je na! De VMM onderzocht hoe correct de integrale waterfactuur wordt aangerekend door de watermaatschappijen. De focus ligt op de implementatie van de nieuwe tariefstructuur, die vanaf 1 januari 2016 geldt voor alle watermaatschappijen. Dit rapport bevat de resultaten van de steekproefcontrole van de integrale waterfactuur en de bevindingen uit de gevoerde procescontrole naar de lopende procedures en werkprocessen in de sector. 02-05-2018
Watergebruik door huishoudens Dit rapport vergelijkt het watergebruik in huis in Vlaanderen voor verschillende huishoudtypes en verdiept zich in het flessenwatergebruik. Daarvoor zijn 504 huishoudens bevraagd, tussen augustus en november 2016. Daarnaast worden de resultaten van het leidingwatergebruik in Vlaanderen vergeleken met de resultaten in Nederland. 06-03-2018
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement 2016 De Vlaamse Milieumaatschappij publiceert jaarlijks een verslag over de drinkwater- en saneringsstatistiek. Dit rapport bevat gegevens van het jaar 2016 over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 06-09-2017
Waterregulator - activiteitenverslag 2016 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2016. 01-08-2017
Verkennend onderzoek 'Slimme watermeters' De VMM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar slimme watermeters en we hebben enkele aanbevelingen rond financiële impact, nieuwe regelgeving en veiligheid. 15-06-2017
Watermeter 2016-2017 Dit rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan. 23-03-2017
Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement 2015 Dit rapport bevat gegevens over onder meer het aantal klanten van de watermaatschappijen, ontvangen klachten, het opvolgen van wanbetaling, de werking van de lokale adviescommissie, het aantal afsluitingen van de watertoevoer en de saneringsstatistiek. 14-07-2016
Goed geregeld = geld gespaard Wie zorgt ervoor dat er water uit de kraan komt? Wat zijn je rechten en plichten? En hoe kan je water besparen? 07-06-2016
Statistieken - Toepassing Algemeen Waterverkoopreglement - jaar 2014 De Vlaamse Milieumaatschappij publiceert jaarlijks een verslag over de drinkwater- en saneringsstatistiek. Dit rapport bevat gegevens van het jaar 2014 over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik en de klachtenbehandeling. Voor het eerst zijn ook beperkte cijfers van de sociale openbare dienstverplichtingen beschikbaar. 07-10-2015
Activiteitenverslag Waterregulator 2014 In het activiteitenverslag van de Waterregulator geven we je een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2014. Ook de opdracht van de Waterregulator, het reguleringsmodel en de interne werking worden onder de loep genomen. 07-09-2015
De saneringsbijdragen correct aangerekend in 2014? De watermaatschappijen innen de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage. De VMM ziet erop toe dat die aanrekening correct gebeurt. In dit rapport nemen we de aanrekening van de saneringsbijdragen aan landbouwers en bedrijven in 2014 onder de loep. 29-06-2015
Watermeter 2014 De Watermeter geeft een duidelijk beeld van de drinkwatersector in Vlaanderen, van bron tot kraan. In dit rapport krijg je transparante informatie over de productie en levering van ons drinkwater. 20-04-2015
Waterpeiling 2014 In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van het marktonderzoek dat eind 2013 werd uitgevoerd bij huishoudelijke leidingwatergebruikers naar de perceptie van de drinkwaterprijs en de wijze van berekening van de waterfactuur (tariefstructuur). 23-12-2014
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2013 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid water die gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt wordt per watermaatschappij. 17-11-2014
Investeringen voor publieke watervoorziening 2014 Dit rapport bevat informatie over investeringen door de watermaatschappijen voor publieke watervoorziening in Vlaanderen. 10-10-2014
Statistieken – toepassing Algemeen Waterverkoopreglement – jaar 2013 Dit rapport bevat gegevens over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik en de klachtenbehandeling van het jaar 2013. 06-09-2014
Activiteitenverslag WaterRegulator 2013 Het activiteitenverslag bespreekt de in 2013 uitgevoerde activiteiten van de WaterRegulator. 03-09-2014
Verrekijker juni 2014 In deze editie: Regenwater gebruiken? Doe het op de juiste manier! - Geld op, kraan dicht? - Achter de schermen in het nieuwe verkeersmeetstation in Gent -Europa pakt ‘vergeten’ droogte aan. 01-06-2014
Watermeter 2013 Dit rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan. 28-03-2014
De saneringskosten correct aangerekend? Een procescontrole bij de Vlaamse watermaatschappijen Dit rapport beschrijft de werkwijze en de resultaten van het onderzoek van de Economisch Toezichthouder naar de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage en de gemeentelijke bijdrage en vergoeding aan kleinverbruikers zonder vrijstelling. 19-12-2013
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2012 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid water die gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt wordt per watermaatschappij. 13-11-2013
Analyse kosteloze levering drinkwater 2013 De kosteloze levering van drinkwater roept regelmatig vragen op, het kosteloos geleverd water heeft immers een prijs. In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de kosteloze levering. 27-09-2013

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.