Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbesparing en waterverbruik / Waterverbruik

Waterverbruik totaal (2000-2020)

 • Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.
 • Het totaal waterverbruik exclusief koelwater is de laatste jaren licht gestegen.
 • Het verbruik van leidingwater (of kraanwater) is de laatste jaren quasi constant.
 • Sinds 2010 is het verbruik van koelwater gedaald, het verbruik van oppervlaktewater, hemelwater en ander water is gestegen.
 • Het verbruik van grondwater schommelt de laatste jaren.
Laatst bijgewerkt: juni 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2020 bedroeg:

 • het totaal waterverbruik (exclusief koelwater) 756 miljoen m³.
 • het koelwaterverbruik: 1,9 miljard m³.

 De aandelen van de sectoren verschillen naargelang het type water:

 • De huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater (65%) en hemelwater (58%), en een aandeel van 34% in het totaal waterverbruik exclusief koelwater.
 • De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (57%), ander water (92%) en het totaal waterverbruik exclusief koelwater (39%).
 • De energiesector is de grootste verbruiker van koelwater (73%).
 • De landbouw is de grootste verbruiker van grondwater (58%).

 evolutieEvolutie

De waterverbruikscijfers van alle sectoren samen vertonen volgende evoluties:

 • totaal waterverbruik (exclusief koelwater): lichte stijging de laatste jaren.
 • leidingwater (of kraanwater): quasi constant de laatste jaren.
 • oppervlaktewater: stijging sinds 2009, de toename in de periode 2012-2015 is hoofdzakelijk terug te brengen tot een nieuwe installatie voor vloeibaar gas in Zeebrugge.
 • grondwater: duidelijke daling in de periode 2000-2014, vooral bij de industrie; de schommelingen sinds 2015 zijn vooral toe te schrijven aan de landbouw.
 • hemelwater: langzame toename, o.a. door de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004.
 • ander water: (relatief) sterke toename.
 • koelwater: opmerkelijke daling sinds 2010, vooral door de sluiting of ombouw van steenkoolcentrales.

 aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater

 InfoMeer informatie

Het waterverbruik per sector wordt afzonderlijk besproken:

Op zoek naar het waterverbruik van een specifieke sector? Stel zelf je grafiek samen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.