Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbesparing en waterverbruik / Waterverbruik

Waterverbruik totaal (2000-2019)

 • Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.
 • In de periode 2000-2019 is het verbruik van grond, leiding- en koelwater gedaald.
 • Het verbruik van hemelwater en ander water is gestegen in de periode 2000-2019.
 • De warme en droge periodes in de periode 2017-2019 zorgden vooral voor een toename van het grondwater- en oppervlaktewaterverbruik in de landbouw.
Laatst bijgewerkt: juni 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2019 bedroeg:

 • het totaal waterverbruik (exclusief koelwater) bijna 757 miljoen m³;
 • het koelwaterverbruik: 1,9 miljard m³.

De aandelen van de sectoren verschillen naargelang het type water:

 • De huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater, ook wel ‘kraanwater’ genaamd, (63%) en hemelwater (59%).
 • De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (52%) en ander water (91%).
 • De energiesector is de grootste verbruiker van koelwater (73%).
 • De landbouw is de grootste verbruiker van grondwater (56%).

 evolutieEvolutie

Over de hele periode 2000-2019 bekeken, vertonen de waterverbruikscijfers van alle sectoren samen volgende evoluties:

 • koelwater: opmerkelijke daling, vooral door de sluiting of ombouw van steenkoolcentrales;
 • leidingwater: lichte daling;
 • oppervlaktewater: lichte stijging, de toename in de periode 2012-2015 is hoofdzakelijk terug te brengen tot een nieuwe installatie voor vloeibaar gas in Zeebrugge.
 • grondwater: duidelijke daling, vooral bij de industrie;
 • hemelwater: langzame toename, o.a. door de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004;
 • ander water: (relatief) sterke toename.

De periode 2017-2019 werd gekenmerkt door een aantal uitgesproken warme en droge periodes. Het effect weerspiegelt zich vooral in een toename van het grondwater- en oppervlaktewaterverbruik in de landbouw.

 aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater

 InfoMeer informatie

Het waterverbruik per sector wordt afzonderlijk besproken:

Op zoek naar het waterverbruik van een specifieke sector? Stel zelf je grafiek samen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.