Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Water sharing is caring | Maximaal hergebruik en ontwikkeling natuurgebied

Water sharing is caring | Maximaal hergebruik en ontwikkeling natuurgebied

Op het bedrijventerrein Campus Coppens in Brasschaat (Antwerpen) implementeert de firma Bolckmans Warehousing Olen BV bij een nieuwe ontwikkeling een ondergrondse holle ruimte. Die dient als regenbuffer, goed voor een volume van 300 m³ regenwater.

De buffer staat in verbinding met de bestaande regenputten van de bedrijven. Het regenwater wordt ingezet voor sanitaire toepassingen en als waswater voor een truck-carwash. Het wateroverschot wordt afgevoerd naar een militair domein ernaast. Het domein is een biologisch waardevol gebied, maar door de toenemende waterschaarste zeer gevoelig voor verdroging. Er komt ook een opzuigpunt zodat lokale landbouwers water kunnen onttrekken in perioden van schaarste.

Samenwerking tussen Pidpa en bedrijventerrein

Pidpa staat in voor de professionele exploitatie en het onderhoud van het waternetwerk dat uitgerust wordt met een slim monitorings- en verdeelsysteem. Pidpa is in Brasschaat waterbedrijf en rioleringsoperator. Voor dit project werken ze samen met de parkmanager van het bedrijventerrein. Concrete afspraken tussen de verschillende stakeholders worden vastgelegd in samenwerkingsakkoorden.

Projectpaspoort

Initiatiefnemer: Bolckmans Warehousing Olen BV (Brecht)

Partners

  • Professionails NV (Brasschaat)
  • Acta vzw (Brasschaat)

Ondersteunende Partners

  • Kamp Oost Brasschaat VZW (Brasschaat)
  • Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (Brasschaat)
  • IGEAN (Wommelgem)
  • Pidpa (Grobbendonk)

Financiering

Totale projectkost: 636 900 euro
Toegewezen subsidie: 477 675 euro

Contact: Stephanie.van.den.eynde@quares.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.