Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Klimaatadaptatie centraal binnen LIFE Flandica-project

Klimaatadaptatie centraal binnen LIFE Flandica-project

De VMM werkt aan een voorstel voor een Strategic Implementation Plan (SIP) rond klimaatadaptatie. Binnen dit LIFE-project Flandica staat de ondersteuning van de adaptatiedoelen in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 centraal.

Flandica: wat en waarom?

Klimaatverandering is de grootste globale uitdaging voor mens en maatschappij. De VMM monitort de impact hiervan op meerdere vlakken in Vlaanderen en constateerde verschillende trends:

  • De gemiddelde jaarlijkse temperatuur steeg in Vlaanderen met 2.5° C.
  • De winters worden natter.
  • Het zeeniveau stijgt en het zeewater wordt warmer.

Zetten deze trends zich door, dan worden natuurfenomenen als kurkdroge zomers en winterse overstromingen standaard.

Om met deze veranderende omstandigheden om te gaan, moeten we onze omgeving klimaatbestendiger maken. Vandaag is de expertise rond klimaatadaptieve maatregelen heel verspreid, zowel bij de verschillende domeinen van de Vlaamse overheid als bij de privésector.

Flandica: doel?

Dit project brengt een aantal belanghebbenden die onze omgeving vormgeven samen. Zij delen hun noden en doelstellingen rond klimaatadaptatie. Met die kennis worden de lijnen voor het SIP-voorstel uitgezet, dat hopelijk uitgewerkt wordt in een volgend LIFE-project. In een volgende fase zou het – bij goedkeuring – tot een structureel partnernetwerk komen.

Flandica in Europa

LIFE Flandica wordt uitgevoerd door de VMM, in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma. Het project loopt van 1 april 2022 tot 31 augustus 2023.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo LIFE Flandica + LIFE

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.