Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Waterproductiecentrum Heist: Gezuiverd afvalwater van RWZI opwaarderen tot drinkwater

Waterproductiecentrum Heist: Gezuiverd afvalwater van RWZI opwaarderen tot drinkwater

Waterbedrijf AGSO Knokke-Heist wil een deel van het gezuiverd afvalwater (effluent) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin gebruiken voor drinkwaterproductie. Daarmee wordt de vraag naar drinkwater tijdens de zomer beter opgevangen, wordt ingezet op brondiversificatie (gebruik van meerdere waterbronnen) en zijn ze minder afhankelijk van grondwater.

Op de site van Aquafin komt een drinkwaterproductiecentrum. Effluentwater wordt gezuiverd tot drinkwater door gebruik te maken van omgekeerde osmose-technologie. In een eerste fase fungeert het productiecentrum als batterij om piekvragen in zomerperiodes op te vangen.

De capaciteit wordt geschat op 50 m³/u of 450.000 m³/jaar. Dat is het equivalent van 180 olympische zwembaden. Het productiecentrum is modulair en kan uitgebreid worden om te voldoen aan bijkomende noden.

Waterwinsten

 • 450.000 m³ effluentwater wordt omgezet tot drinkwater

Projectpaspoort

 • Locatie: Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: AGSO Knokke-Heist
 • Partners: Aquafin NV, Farys OV
 • Ondersteunende partners: Onderzoeksplatform CAPTURE en VLAKWA
 • Contact: matthias.deridder@agsoknokke-heist.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 2.438.500 euro
  • Toegewezen subsidie: 1.058.000 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.