Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Tiense watervelden: Gezuiverd afvalwater van Tiense suiker opwaarderen tot drinkbaar water

Tiense watervelden: Gezuiverd afvalwater van Tiense suiker opwaarderen tot drinkbaar water

De Tiense Suikerraffinaderij en waterbedrijf De Watergroep waarderen samen gezuiverd afvalwater (effluent) van het productieproces van suiker op tot water van drinkwaterkwaliteit. Het water dient voor publieke drinkwatervoorziening, irrigatie van landbouw en recreatie waardoor de druk op het grondwater verlaagt.

Om het effluentwater tot water van drinkwaterkwaliteit te krijgen, is een extra industriële zuivering nodig. Die wordt op de bestaande site geïntegreerd. Dit project voorziet een bijkomende bron voor de publieke drinkwatervoorziening. Momenteel wordt hiervoor nog grondwater onttrokken uit een watervoerende laag. Zo is het een extra oplossing in periodes van droogte.

Dit project maakt deel uit van  het groter project de ‘Tiense Watervelden’.

Waterwinsten

 • Jaarlijkse vermindering van 250.000 m³ grondwatercaptatie
 • Jaarlijkse vermeerdering van 1.400.000 m³ effluentwater
 • Jaarlijkse vermindering van 1.400.000 m³ grondwater voor publieke drinkwatervoorziening
 • Jaarlijks wordt 1.400.00 m³ grijswater/effluentwater gezuiverd en in een tweede waternet gebruikt

Projectpaspoort

 • Locatie: Tienen (Vlaams-Brabant)
 • Initiatiefnemer: Tiense Suikerraffinaderij
 • Partner: De Watergroep
 • Contact: bart.vancamp@raftir.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 10.800.000 euro
  • Toegewezen subsidie: 2.000.000 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.