Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Re|duce|use|cool: Hergebruik bedrijfsafvalwater als alternatief voor dokwater in Gentse haven

Re|duce|use|cool: Hergebruik bedrijfsafvalwater als alternatief voor dokwater in Gentse haven

Industriebedrijven Cargill en Alco Bio Fuel gaan samenwerken met watermaatschappij water-Link om een deel van hun gezuiverd bedrijfsafvalwater (effluent) verder te zuiveren en opnieuw in te zetten als proceswater in hun productieprocessen. Hierdoor moeten ze minder afvalwater lozen en dokwater capteren. Zo verlaagt de druk op het oppervlaktewater in het kanaal Gent-Terneuzen.

Meer oppervlaktewater voor drinkwaterproductie

Met deze aanpak willen ze jaarlijks 350.400 m³ minder dokwater capteren, het equivalent van 140 olympische zwembaden. Daardoor is er meer water beschikbaar voor het nieuwe waterproductiecentrum van water-link, vooral tijdens periodes van droogte. Bovendien verbruikt de opwaardering van bedrijfsafvalwater minder energie dan de opwaardering van dokwater.

Techniek van Dissolved Air Flotation

Afvalwater heeft een hogere vervuilingsgraad dan dokwater. Daarom is een extra voorbehandeling nodig om het effluentwater verder te zuiveren. Ze gebruiken hiervoor de volgende technieken: DAF (dissolved air flotation), chemiedosering, ultrafiltratie en reverse osmose.

Het gezuiverde effluentwater wordt via een leiding naar een centrale behandelingsinstallatie gebracht. Daar wordt het opgewaardeerd tot proceswater. Er wordt ruimte voorzien om in de toekomst bijkomende waterstromen te behandelen.

Waterwinsten

 • Jaarlijkse besparing van 350.400 m³ brak dokwater
 • Jaarlijkse vermeerdering van 262.800 m³ afvalwater

Projectpaspoort

 • Locatie: Gentse haven, Desteldonk (Oost-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: water-link
 • Partners: Cargill, Alco Bio Fuel
 • Contact: Koen.DeSchutter@water-link.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 1.560.000 euro
  • Toegewezen subsidie: 624.000 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.