Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Ondergrondse spons Citadelpark: Regenwater voor innovatieve infiltratie en publiek domein

Ondergrondse spons Citadelpark: Regenwater voor innovatieve infiltratie en publiek domein

Tijdens de herinrichting van het Citadelpark wil de stad Gent samen met de projectpartners regenwater van verharde zones en dakoppervlakte (samen 7,4 hectare) maximaal afkoppelen van de riolering. Ze willen dit regenwater op een innovatieve manier laten infiltreren in het park via verticale infiltratieputten.

Verticale infiltratieputten

In het Citadelpark is er weinig plaats voor klassieke infiltratiemaatregelen. Daarom wordt er gekozen voor verticale infiltratieputten als innovatieve oplossing. Met deze techniek infiltreert naar schatting 135 m³ regenwater per dag in de grond.

Alternatieve waterbron voor publiek domein

Het verzamelde regenwater dient ook als gietwater voor de groendienst van stad Gent. Daarvoor zal 275 m³ regenwateropvang voorzien worden. 

Waterwinsten

 • Afkoppeling van 7,4 ha verharde oppervlakte

Projectpaspoort

 • Locatie: Gent (Oost-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: Stad Gent
 • Partners: Farys OV, NV Citadel Finance
 • Ondersteunende partners: Onderzoeksplatform CAPTURE, iFLUX en Witteveen + Bos
 • Contact: maaike.breugelmans@stad.gent
 • Financiering
  • Totale projectkost: 729.944 euro
  • Toegewezen subsidie: 539.958 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.