Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Geen druppel regenwater onbenut: Een nieuw leven voor oude regenwaterputten in Brugse binnenstad

Geen druppel regenwater onbenut: Een nieuw leven voor oude regenwaterputten in Brugse binnenstad

De stad Brugge wil de oude regenwaterputten in de historische binnenstad herstellen en opnieuw gebruiken. De regenwaterput van de Sint-Magdalenakerk komt als eerste in aanmerking. Het regenwater afkomstig van het dak van de kerk wordt maximaal opgevangen en gebruikt voor onderhoud van het openbaar domein: groenonderhoud en stadsreinigingsdiensten. De regenwaterputten in de stad krijgen slimme sensoren die het waterverbruik beter monitoren.

Door in te zetten op slim regenwaterbeheer speelt de stad Brugge beter in op de gevolgen van de klimaatverandering. Het water dat op het dak van de Sint-Magdalenakerk valt, wordt volledig afgekoppeld van de riolering en belandt in een regenwaterput die wordt hersteld en vergroot.

Regenwaterverbruik slimmer monitoren

Het regenwater staat ter beschikking van het openbaar domein, zowel voor groenonderhoud als voor stadsreinigingsdiensten. Deze regenwaterput, en bij uitbreiding ook andere regenwaterputten in de stad, krijgen sensoren die de debieten monitoren om het regenwaterverbruik beter op te volgen.

Waterbeleving

Dankzij een aftappunt en educatieve waterspelprikkels aan de kerk kunnen buurtbewoners, passanten en spelende kinderen deelnemen aan het project. Om geen water verloren te laten gaan infiltreert het overtollige water in het park en voedt zo de vijver van het aangrenzende Astridpark.

Waterwinsten

 • 80 m³ water kan geborgen worden in regenwaterputten en spaarbekkens
 • Jaarlijks wordt 900 m³ regenwater hergebruikt in plaats van kraan- of grondwater

Projectpaspoort

 • Locatie: Brugge (West-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: Stad Brugge
 • Partners: Kerkfabriek Heilige Maria-Magdalena en Heilige Catharina
 • Ondersteunende partners: Farys, Jewel, Architectuuratelier Dertien 12 en Yot vzw
 • Contact: eva.gheselle@brugge.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 396.000 euro
  • Toegewezen subsidie: 297.000 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.