Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / De boer herbront: Bedrijventerrein levert regenwater voor landbouw en natuur

De boer herbront: Bedrijventerrein levert regenwater voor landbouw en natuur

In de vallei van de Vliete-Bollebeek in Asse gaat landbouwbedrijf Magnus LV samenwerken met drie private bedrijven: Miele NV, Gaasch Packaging en SD-Europa. Het regenwater dat op de daken van de bedrijven valt, wordt afgekoppeld en komt terecht in een bufferbekken van 30.000 m³ op het nabijgelegen landbouwperceel.

Irrigeren en vernatten

De landbouwpercelen van Magnus LV en het bedrijventerrein liggen in een beekvallei. Aan de ene kant van de vallei komt het bufferbekken op een landbouwperceel van 2 ha. Aan de andere kant wordt een agro-ecologisch casco-systeem ingericht dat de watercyclus sluit.

Dat systeem bestaat uit een infiltratiebekken, gelegen op de contouren van het landschap, dat het opgepompte regenwater vanuit het bufferbekken ontvangt. Van daaruit bevloeit het water de akkers op een natuurlijke manier. Resterend regenwater wordt vastgehouden in het landschap waardoor de vallei natter wordt. Een greppelbermsysteem zorgt voor minder erosie en bevordert de biodiversiteit.

Omgeving wordt klimaatbestendiger

Het opgevangen regenwater wordt enerzijds gebruikt als irrigatiewater voor de witloofteelt en akkerbouwgewassen. Anderzijds maakt het regenwater de vallei natter waardoor de sponswerking van de bodem verbetert. 

Het gehanteerde systeem verlaagt zo de druk op de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en ontlast het bijhorend overstort. Het zorgt ook voor een betere werking van het lagergelegen gecontroleerd overstromingsgebied Bollebeek. 

Waterwinsten

 • Jaarlijks 15.000 m³ minder grondwatercaptatie
 • Jaarlijks 15.000 m³ minder captatie uit oppervlaktewater
 • Hergebruik van 30.000 m³ regenwater per jaar in plaats van het gebruik van kraan- of grondwater.
 • Meer infiltratie in de bodem
 • Minder kans op wateroverlast door lagere druk op het rioolstelsel

Projectpaspoort

 • Locatie: Asse (Vlaams-Brabant)
 • Initiatiefnemer: Magnus LV
 • Partners: Miele NV, Gaasch Packaging en SD-Europa
 • Ondersteunende partners: VITO, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en bedrijventerreinmanagement Asse
 • Contact: info@magnuslv.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 605.000 euro
  • Toegewezen subsidie: 453.750 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.