Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Circulair Ter Beke: Regenwatergebruik maakt sportvelden minder grondwaterafhankelijk

Circulair Ter Beke: Regenwatergebruik maakt sportvelden minder grondwaterafhankelijk

De stad Antwerpen wil voor de beregening van haar stedelijke sportvelden in het district Wilrijk minder afhankelijk zijn van grondwaterwinning in habitatrichtlijngebied (Europees beschermd natuurlijk leefgebied). Vandaar de samenwerking met Claver Immo NV, de verhuurder van industriële opslagplaatsen in de kmo-zone Ter Beke, die zijn regenwater zal opvangen en beschikbaar stellen.

In de kmo-zone Ter Beke liggen stedelijke sportvelden met een grote watervraag en een bedrijf dat industriële opslagplaatsen verhuurt met bijna geen eigen waterbehoefte. Claver Immo NV zal het regenwater, dat op de opslagplaatsen valt, afkoppelen van de riolering en opvangen in een bufferbekken.

De stad Antwerpen kan dit regenwater gebruiken om haar sportvelden in de buurt te irrigeren. Op termijn kunnen ook andere leveranciers en afnemers instappen in het project.

Buffer- en infiltratiebekken in een groenzone

Claver Immo NV zal het regenwater dat op het dak valt, afkoppelen en verpompen naar een ondergrondse buffer op hun terrein. Van daaruit verpompt de stad het water naar een nieuw bovengronds buffer- en infiltratiebekken van 900 m³ in een groenzone (RUP Moerbeke). Via een distributienetwerk worden de sportvelden onderhouden met regenwater. Het gaat om drie natuurvelden van elk 7.000 m² en een minigrasveld van 2.600 m².

Daarnaast zet de stad ook in op spaarzaam watergebruik door opleiding van de operatoren van het irrigatiesysteem, gebruik van vochtsensoren …

Waterwinsten

 • Jaarlijks 2.500 m³ minder waterverbruik
 • Jaarlijkse 7.500 m³ minder grondwatercaptatie
 • Jaarlijkse  5.000 m³ meer regengebruik in plaats van kraan- of grondwater
 • Bijkomende infiltratie van 1.500 m³ per jaar

Projectpaspoort

 • Locatie: Antwerpen (Antwerpen)
 • Initiatiefnemer: Stad Antwerpen
 • Partner: Claver Immo NV
 • Ondersteunende partners: Aquafin NV in opdracht van Water-link en het aangesteld studiebureau
 • Contact: tim.vermeiren@antwerpen.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 778.196,39 euro
  • Toegewezen subsidie: 583.647,29 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.