Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / BattEAU: Ondergrondse winterzomerbatterij voor drinkwater

BattEAU: Ondergrondse winterzomerbatterij voor drinkwater

Waterunie, dochteronderneming van waterbedrijven De Watergroep en Farys, wil een winterzomerbatterij creëren om drinkwatertekorten in periodes van droogte op te vangen. In de natte wintermaanden wordt er drinkwater geproduceerd van overtollig ruwwater, want de hoeveelheid beschikbaar water is dan groter dan de vraag. Dit drinkwater wordt in de diepe ondergrond opgeslagen. Tijdens droogte wordt deze watervoorraad opgepompt en verdeeld via het drinkwatertransportnet van de waterbedrijven.

Opslag met Aquifer storage and recovery

Voor de wateropslag wordt er gewerkt volgens het principe van ASR (aquifer storage en recovery). Het overtollige drinkwater wordt opgeslagen in de Sokkel, een diepe ondergrondse en watervoerende laag. De voordelen van deze techniek zijn:

 • Een structurele oplossing voor waterstress, ook tijdens langdurige periodes van droogte;
 • Geen competitie met andere watergebruikers en ecologische noden in tijden van droogte;
 • Met beperkte grondinname én kostenefficiënt door maximale koppeling aan de bestaande infrastructuur. De overschotten worden tijdens de winter immers geproduceerd met de bestaande productie- en transportcapaciteit aan marginale kost.

Zo werkt het principe van ASR:

Drinkwater voor 10.000 gezinnen

Met dit project wil Waterunie twee ASR-putten testen en in gebruik nemen in Gijzegem (Aalst) en Oudenaarde. De ambitie is om samen 350 miljoen liter drinkwater te bufferen, daarmee worden 10.000 gezinnen in Vlaanderen tijdens maximaal 6 droge zomermaanden van drinkwater voorzien.

Waterwinsten

 • Jaarlijks hergebruik van ongeveer 350.000 m³ oppervlaktewater

Projectpaspoort

 • Locatie: Gijzegem en Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: Waterunie NV
 • Partners: De Watergroep CV, Farys OV
 • Ondersteunende partners: Onderzoeksplatform CAPTURE, Universiteit Gent, VITO
 • Contact: Prof. Bart De Gusseme, Bart.DeGusseme@farys.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 755.000 euro
  • Toegewezen subsidie: 566.250 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.