Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Barias Bluewoods: Regenwater voor natuur, land- en tuinbouw door bedrijfsuitbreiding

Barias Bluewoods: Regenwater voor natuur, land- en tuinbouw door bedrijfsuitbreiding

Het verpakkingsbedrijf voor diepvriesvoeding Barias in Staden breidt haar gebouwencomplex uit en zal zo op jaarbasis 68.000 m³ regenwater opvangen. Barias stelt dit regenwater via een bufferbekken van 30.000 m³ beschikbaar aan omliggende land- en tuinbouwers en investeert in een infiltratiebos. Zo daalt de druk op het grondwater.

Door forse uitbreidingsplannen van 50.000 m² naar 80.000 m² bedrijfsgebouwen kan Barias 68.000 m³ regenwater opvangen. Dat is het equivalent van 27 olympische zwembaden. Het bedrijf is gespecialiseerd in de verpakking van diepgevroren groenten en heeft een lage waterbehoefte.

Alternatieve waterbron voor lokale land- en tuinbouw

Het regenwater belandt in een waterspaarbekken van 30.000 m³ van waaruit lokale land- en tuinbouwers kunnen onttrekken. Het bedrijf Gabel, gespecialiseerd in intensieve groententeelt, neemt de voortrekkersrol op en zet het regenwater in ter vervanging van 20.000 m³ grondwater per jaar. Het project zoekt bijkomende afnemers. Het water wordt maximaal via ondergrondse leidingen verdeeld.

Bij hevige regen kan dit waterspaarbekken fungeren als buffer om overstromingsgevaar in de richting van het centrum van Roeselare te verminderen.

Infiltratiebos met grachten en poelen

Naast het waterspaarbekken investeert Barias ook in een publiek toegankelijk infiltratiebos van 2 ha. Via grachten en poelen infiltreert een deel van het regenwater in de bodem. Het bos wordt een recreatiezone voor het personeel van Barias. De gemeente Staden zet dit bos in als educatieve omgeving voor natuur en groen. Ook de wetenschap krijgt kansen: Inagro (Centrum voor Onderzoek & advies in land- en tuinbouw) zal er onderzoek doen om kennis op te bouwen over efficiënte waterspaarbekkens.

Binnen het project maar niet gesubsidieerd binnen deze oproep worden ook zonnepanelen op het waterspaarbekken aangelegd en komt er tussen het bekken en het infiltratiebos een fietspad die een verbinding maakt naar het centrum van Roeselare.

Waterwinsten

 • Jaarlijkse opvang van 52.700 m³ regenwater dat gebruikt wordt in de land- en tuinbouw
 • Jaarlijks infiltreert 40.800 m³ regenwater via de infiltratie- en vernattingszone

Projectpaspoort

 • Locatie: Staden (West-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: Barias BV
 • Partner: Gabel BV
 • Ondersteunende partner: Inagro
 • Contact: chris.mullie@barias.be
 • Financiering
  • Totale projectkost: 1.365.000 euro
  • Toegewezen subsidie: 709.062 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.