Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Ardo: Behandeling en opvang van gezuiverd proceswater voor omliggende landbouw

Ardo: Behandeling en opvang van gezuiverd proceswater voor omliggende landbouw

Dujardin Foods, verwerker van groenten tot diepvriesproducten in Ardooie, zuivert regenwater tot proceswater voor haar waterintensief productieproces. Met dit project wil het bedrijf een deel van haar gezuiverd afvalwater (effluent) niet langer lozen maar opslaan in een bufferbekken. Het water zal beschikbaar zijn als irrigatiewater aan omliggende land- en tuinbouwers in periodes van droogte.

Het blancheren van groenten is een waterintensief proces met een hoge vraag naar water als gevolg. Daarom zet Dujardin Foods binnen de eigen bedrijfsprocessen volop in op de recuperatie en het gebruik van regenwater. Toch wordt een groot deel van het afvalwater momenteel nog geloosd.

Alternatieve waterbron voor landbouw

Het effluentwater komt terecht in een bufferbekken van ongeveer 150.000 m³. Op jaarbasis kan het bufferbekken 250.000 m³ opslaan. Die hoeveelheid komt overeen met de waterbehoefte van de omliggende landbouw. Dat varieert van 100.000 m³ in een normaal jaar tot 255.000 m³ in een droog jaar.

In de startfase voorziet het project twee aftappunten bij de buffer. De aanleg van een leidingnetwerk wordt onderzocht (behoort niet tot dit project). Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is om met een reservatiesysteem te werken.  

Landbouwcoöperatie

De landbouwers die water willen afnemen, zullen zich verenigen in een landbouwcoöperatie en in overleg de kostenverdeling bepalen.

Waterwinsten

 • Jaarlijks kan 250.000 m³ effluentwater hergebruikt worden in plaats van oppervlakte-, grond- of regenwater

Projectpaspoort

 • Locatie: Ardooie (West-Vlaanderen)
 • Initiatiefnemer: Dujardin Foods, deel van Ardo Groep
 • Partners: Landbouwbedrijven Depoortere Lieven en Michiel, Dewitte Andy, Lannoo David-graszoden Lannoo, Ramboer Kris, Verhelst Gilles, Decock Koen, Werbrouck Kris, Staelens Nick en De Witte Maddy
 • Ondersteunende partners: VLAKWA, Inagro, Gemeentes Wingene en Ardooie
 • Contact: patrick.olivier@ardo.com
 • Financiering
  • Totale projectkost: 2.745.830 euro
  • Toegewezen subsidie: 1.168.332 euro

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.