Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Hydromorfologische kwaliteit / Hydromorfologische kwaliteit van waterlichamen

Hydromorfologische kwaliteit van waterlichamen

Deze indicator geeft de hydromorfologische kwaliteit van waterlichamen in Vlaanderen

De hier gepresenteerde gegevens slaan enkel op de waterlichamen van de categorie rivieren. Daaronder vallen bijvoorbeeld grote en kleine rivieren, grote en kleine beken en polderwaterlopen. Voor elk waterlichaam wordt het meest recente, beschikbare cijfer gebruikt.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/hydromorfologische-kwaliteit/hydromorfologische-kwaliteit/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.