Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Chemie / Zoutgehalte

Zoutgehalte

De geleidbaarheid van het water is een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste zouten en kan daardoor ook een beeld geven van de mate van vervuiling.

De geleidbaarheid is een goede indicator voor de hoeveelheid opgeloste zouten in water. De geleidbaarheid kan daarom worden gebruikt om de mate van vervuiling te schatten. Wanneer het gehalte aan ionen stijgt, neemt de geleidbaarheid – uitgedrukt in micro-Siemens per centimeter (µS/cm) - toe. In poldergebieden duidt dit ook op de invloed van verzilting.

Tijdens natte periodes verwachten we door verdunning een gunstig effect op de geleidbaarheid. Tijdens droogteperiodes verwachten we een nadelig effect op de geleidbaarheid. De invloed van de weersomstandigheden is dus van belang, maar door de toepassing van de meerjarenstatistiek worden de effecten van natte en droge jaren deels afgevlakt.

De geleidbaarheid van het water is een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste zouten en kan daardoor ook een beeld geven van de mate van vervuiling.

De gemiddelde geleidbaarheid in 2018 bedraagt 1.249 µS/cm en is het hoogst in de periode 20007-2018. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat zowel 2017 als 2018 bijzonder droge jaren waren. Het percentage van de waterlichamen dat voldoet aan de type-specifieke norm voor geleidbaarheid bedraagt 40,5% in 2018 en scoort daarbij lager in vergelijking met de vijf vorige jaren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.