Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Chemie / Zoutgehalte

Zoutgehalte

De geleidbaarheid van het water is een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste zouten en kan daardoor ook een beeld geven van de mate van vervuiling.

De geleidbaarheid is een goede indicator voor de hoeveelheid opgeloste zouten in water. De geleidbaarheid kan daarom worden gebruikt om de mate van vervuiling te schatten. Wanneer het gehalte aan nitraat (NO3- ) of fosfaat (PO43-) stijgt, neemt de geleidbaarheid toe.

Tijdens natte periodes is door verdunning een gunstig effect te verwachten op de geleidbaarheid. De invloed van de weersomstandigheden is dus van belang, maar door de toepassing van de meerjarenstatistiek worden de effecten van natte en droge jaren afgevlakt. 

De geleidbaarheid van het water is een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste zouten en kan daardoor ook een beeld geven van de mate van vervuiling.

De gemiddelde geleidbaarheid in 2017 bedraagt 1182 µS/cm en is hoger in vergelijking met het voorgaande jaar. De verklaring hiervoor ligt o.a. in het feit dat 2015 en 2017 bijzonder droge jaren waren. Het percentage van de waterlichamen dat voldoet aan de typespecifieke norm voor geleidbaarheid bedraagt 42,1% in 2017 en is lager in vergelijking met de drie vorige jaren .

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid