Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Nitraat in grondwater / Percentage meetpunten van het freatische grondwatermeetnet dat de norm van 50 mg NO3-/l overschrijdt (Vlaanderen, 2004-2019)

Percentage meetpunten van het freatische grondwatermeetnet dat de norm van 50 mg NO3-/l overschrijdt (Vlaanderen, 2004-2019)

Deze grafiek geeft de evolutie van de overschrijdingen van de nitraatnorm in landbouwgebied in het freatisch grondwatermeetnet in de periode 2004-2019

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.