Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Nitraat in grondwater / Percentage meetpunten van het freatische grondwatermeetnet dat de norm van 50 mg NO3-/l overschrijdt (Vlaanderen, 2004-2022)

Percentage meetpunten van het freatische grondwatermeetnet dat de norm van 50 mg NO3-/l overschrijdt (Vlaanderen, 2004-2022)

Deze grafiek geeft de evolutie van de overschrijdingen van de nitraatnorm in landbouwgebied in het freatisch grondwatermeetnet in de periode 2004-2022

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/grondwater/nitraat-in-grondwater/normoverschrijdingen-nitraat-in-grondwater/embed></iframe>

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.