Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Grondwaterstand / Evolutie van de grondwaterstanden op korte termijn ingedeeld naar freatische en afgesloten grondwaterlagen (Vlaanderen, 2016-2022)

Evolutie van de grondwaterstanden op korte termijn ingedeeld naar freatische en afgesloten grondwaterlagen (Vlaanderen, 2016-2022)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de grondwaterstanden van freatische en afgesloten grondwaterlagen in Vlaanderen voor de periode 2016-2022

0-0,05 m/j = zwakke daling/stijging; 0,05-0,1 m/j = matige daling/stijging; >0,1 m/j = sterke daling/stijging; >0,5 m/j: zeer sterke daling/stijging.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/grondwater/grondwaterstand/grondwaterstanden-korte-termijn-freatische-en/embed></iframe>

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.