Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Ontwerp en keuring huisriolering / Ontwerp van de huisriolering

Ontwerp van de huisriolering

De 2 belangrijkste aspecten van de huisriolering zijn de diameter en de helling van de buis.
  • Een buis mag niet te klein zijn, omdat ze anders gemakkelijk verstopt en ook onderhoud onmogelijk maakt. Een te grote diameter is dan weer niet praktische en zorgt ervoor dat het water niet goed stroomt.

  • Een te kleine helling zal verhinderen dat het water goed afloopt. Bij een te grote helling zullen vaste bestanddelen dan weer achterblijven omdat het water te snel weg loopt. Deze bestanddelen kunnen dan aankoeken en verstopping veroorzaken.

Je moet hier dus de gulden middenweg vinden. Ontwerpregels uit de brochure ’Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ en onderstaand rekenvoorbeeld kunnen je hierbij helpen. Laat je desnoods bijstaan door professionals.

Berekeningsmethode

Aan de hand van de helling en het afvoerdebiet kan je eenvoudig bepalen welke diameter de afvoerbuis moet hebben. In de onderstaande grafiek, kan je de nodige diameter van een rioleringsbuis berekenen.

Op de linkeras van de grafiek is de helling weergegeven. Een ontwerphelling ligt tussen minimum 0,1 cm/m en maximum 2,5 cm/m. Idealiter nemen we een ontwerphelling van 0,5 à 1,0 cm/m. Voor zuivere regenwatersystemen kunnen eventueel kleinere hellingen worden aangenomen, omdat daar het gevaar voor verstopping veel kleiner is.

Op de bovenste as is het afvoerdebiet weergegeven. Deze parameter gaat uit van een volledige vulling van de buis. Voor afvalwater wordt echter uitgegaan van 50% vulling van de buis, zodat men de waarde van het afvoerdebiet moet verdubbelen om de correcte diameter af te lezen. Wat regenwater betreft, kan men wel uitgaan van 100% vulling.

Door de 2 bovenstaande gegevens uit te zetten op de grafiek, bekomt men de gewenste diameter van de afvoerleiding, alsook de snelheid waarmee het water in dat geval wordt afgevoerd. Als minimale snelheid bij geheel of half gevulde buizen wordt meestal 0,7 m/s aangehouden. Indien dit niet het geval is, dient men de helling aan te passen.

Opgelet: in bepaalde gebouwen houdt men best rekening met een waarschijnlijkheidsdebiet. Hierbij gaat men er van uit dat niet alle toestellen op eenzelfde moment werken, waardoor men het afvoersysteem niet gaat overdimensioneren. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de technische voorlichting 200 van het WTCB

grafiek

Dimensioneringsgrafiek voor afval- en regenwaterafvoerleidingen in en rond gebouwen. Van toepassing op kunststofleidingen SN 2

Rekenvoorbeeld
Regenwater Afvoerdebiet: 25 l/s   
Helling van 1% (10 mm/m)
       ↓
D = 200mm
Sanitair

Afvoerdebiet 3 l/s x 2 = 6l/s (uitgaande van een 50% vulling van de buis)
Helling van 1,5% (15mm/m)
       ↓
D = 110mm

Rekenvoorbeeld

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.