Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Ontwerp en keuring huisriolering / Het rioleringsplan

Het rioleringsplan

Het rioleringsplan is niet alleen handig voor jezelf, maar soms ook verplicht bij het stedenbouwkundig dossier. Maak het dus op met de nodige zorg, hieronder vind je enkele tips en voorbeelden.

Voor het opstellen van een rioleringsplan wordt best eerst begonnen met het uitzetten van de afvoerleidingen van het zwart water.

De afvoerbuizen van het toilet worden zo snel mogelijk naar buiten gebracht zonder al te veel bochten te maken. Omdat het maken van bochten onvermijdelijk is, zal de plaatsing van controleputjes het opsporen van verstoppingen makkelijker maken.

In een tweede stap worden de afvoerbuizen van het grijs water naar buiten gebracht. Ook hier zijn verstoppingen mogelijk en zijn controleputjes aangewezen. Vooral de wasmachine kan hier door de zeepresten voor verstopping zorgen. Indien mogelijk, wordt het bad vooraan in de afvoerleidingen aangesloten zodat deze voor een goede doorspoeling van de leidingen kan zorgen.

Tenslotte wordt het regenwater samengebracht in de regenwaterput, voorzien van een overloop.

Om een duidelijk rioleringsplan op te stellen, worden alle elementen aangeduid met de nodige bijhorende vermeldingen. Indien het plan wordt opgesteld i.h.k.v. een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet je rekening houden met de vereisten van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater:

Exacte plaatsing van de regenwaterput met vermelding van:
 • Inhoud in liter
 • Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte (indien van toepassing) in m²
 • Locatie en het niveau van de overloop
Exacte plaatsing van de infiltratievoorziening met vermelding van:
 • Omvang en diepte
 • Buffervolume in liter
 • Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte in m²
 • Locatie en het niveau van de overloop
Exacte plaatsing van de buffervoorziening met vermelding van:
 • Omvang en diepte
 • Buffervolume in liter
 • Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte in m²
 • Locatie en het niveau van de leegloop en overloop
 • Indien van toepassing de gebundelde voorzieningen met vermelding van:
   1. Exacte dimensionering
   2. Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte in m²
Indien van toepassing de septische put met vermelding van: inhoud in liter
Leidingen worden gescheiden tot aan de rooilijn gebracht en bevatten een duidelijke kleurcode, let wel deze kleurcode komt niet volledig overeen met de kleur van de buis:
 • Hemelwater (grijze buis): blauwe leiding op plan
 • Grijs afvalwater (roodbruine buis): rode leiding op plan
 • Zwart afvalwater (roodbruine buis): bruine leiding op plan

Het is aan te raden de helling van de leidingen te vermelden. Dit kan door via pijltjes de stroomrichting aan te duiden of de diepte t.o.v. het nulniveau (gelijkvloers of straatniveau) te vermelden. De helling van een rioleringsbuis is best min. 5 mm/m.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.