Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Wat zijn collectieve regenwaterprojecten?

Wat zijn collectieve regenwaterprojecten?

Via de oproep voor collectieve regenwaterprojecten ontvangen 20 Vlaamse steden en gemeenten tot 75% subsidie van de Vlaamse Regering voor het opvangen en hergebruiken van regenwater. Ze kunnen hiervoor samenwerken met andere actoren zoals rioolbeheerders, Aquafin en waterbedrijven. Ook private actoren kunnen begunstigde zijn van subsidie in een gezamenlijk project. Het initiatief kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen circulair watergebruik ondersteunt en droogte en waterschaarste tegengaat. De oproep liep in 2022.

Het belang van collectieve regenwaterprojecten

De klimaatverandering leidt tot drogere zomers, nattere winters en hevigere regenbuien. Om het jaar rond voldoende regenwater voorradig te hebben, zijn bij nieuwbouw regenputten ondertussen verplicht. Op het openbaar domein vloeit het regenwater nog vaak gewoon af naar de riolering. Hier liggen nog veel kansen voor opvang en hergebruik.

Het regenwater kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de wasstraat van het gemeentelijk vervoerspark of voor de beregening van het openbaar domein. Zo vinden we oplossingen voor waterschaarste, voorkomen we overstromingen in bebouwde ruimte en beschermen we onze kostbare waterbronnen. 

Hoe worden de projecten geselecteerd?

Een programmateam van specialisten, getrokken door de VMM, begeleidden de ingediende projectvoorstellen en stellen nadien een advies op. Op basis van dat advies selecteert de minister van omgeving de projecten die een subsidie ontvangen.

  • De verbeterde waterhuishouding (tekorten of overstromingen)
  • De aanleg en/of verbeterde werking van buffers
  • Het lokaal en integraal aanpakken van de waterbalans

Subsidiereglement

Reglement oproep collectieve regenwaterprojecten »

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.