Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater - kernrapport

Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater - kernrapport

Uitgave 06-09-2021Dit rapport stelt de resultaten voor van een eerste, breed-verkennende studie naar de microplastic waterverontreiniging in Vlaanderen

In deze studie werd de huidige situatie in de Vlaamse zoetwatermilieus geanalyseerd, verschillende bronnen werden gekarakteriseerd en de efficiëntie van de waterzuiveringsinstallaties werd onder de loep genomen. Op basis van deze resultaten werd een extrapolatie uitgevoerd op niveau van Vlaanderen met behulp van het Water Emissions Inventory Planning Support System (WEISS) model (uitgevoerd door VITO). De resultaten samengevat in dit rapport worden gekoppeld aan relevante beleidsadviezen en de identificatie van kennisleemten.

Dit kernrapport geeft een brede analyse van de huidige microplastic concentraties in verschillende matrices (oa. oppervlaktewater, sediment, biota) in Vlaanderen. Sommige aspecten worden verder uitgelicht in de gekoppelde deelrapporten, waarmee dit kernrapport een onlosmakelijk geheel vormt.

Deelrapport 1 : Methodologie voor de bepaling van microplastic vervuiling in diverse matrices.
Deelrapport 2 : Monitoring en analyse van bandenslijtage: Aanpak, vergelijking van methoden en richtlijnen voor toekomstig onderzoek
Deelrapport 3 : Analyse van massa- en deeltjesstromen in waterzuiveringsinstallaties

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.