Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater - deelrapport 3

Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater - deelrapport 3

Uitgave 06-09-2021Dit deelrapport beschrijft de stroming van massa en aantal deeltjes microplastics door een waterzuiveringsinstallatie.

Aan de hand van twee casestudies proberen we een zo volledig mogelijk beeld te geven van de beweging en verwijdering van microplastics in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze studie kadert in een allesomvattende studie naar microplastic verontreiniging in Vlaanderen.

Dit deelrapport is onlosmakelijk verbonden met het kernrapport ‘Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater’ dat meer informatie bevat rond de werking en algemene zuivering efficiëntie van een RWZI


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.